Slachtlammeren dit Offerfeest wat duurder: schapenhouder legt uit waarom

Het is de hele week Offerfeest, een van de belangrijkste islamitische feesten van het jaar. Voor een deel van de moslims hoort daar ook het offeren van een lam bij, maar de consumenten zijn dit jaar wel wat duurder uit omdat er een tekort aan slachtlammeren is.
© ANP
Moslims gedenken met het Offerfeest dat de profeet Ibrahim bereid was om zijn zoon te offeren, maar dat uiteindelijk toch niet hoefde te doen: in plaats daarvan offerde hij een lam waarvan het vlees werd gedeeld met de armen. Nog altijd speelt het offerlam een belangrijke rol bij het Offerfeest, als zijn er ook steeds meer moslims die het geld voor een lam aan een goed doel geven.
Andries Kingma is onder meer schapenhouder en heeft zo'n 2.500 fokschapen. Hij legt uit dat het duurder zijn van de lammeren met diverse dingen te maken heeft.

Schapenhouders

Zo zijn er steeds minder schapenhouders in Nederland en dus ook minder schapen. "Als er meer schaarste is, gaat de prijs omhoog. Verder is Engeland uit de Europese Unie gestapt, daardoor ontstonden er ook problemen met import en export. Er komen wat minder op de markt en dat betekent dat de lammeren dit jaar enkele tientjes duurder zijn dan in andere jaren," zegt Kingma.
De meeste schapenhouders stappen eruit omdat ze al op leeftijd zijn. "Er komt niet veel bij, want het is een laagrenderende sector. Daar komt bij dat er veel concurrentie is van de akkerbouw en melkveehouderij, er is schaarste aan grond."

Selectie

Ook maar een klein deel van de lammeren komt in aanmerking als offerlam. Kingma: "Ze zoeken een bokje met de beste kwaliteiten en een hoog gewicht. Een schaap kan maar een keer per jaar lammeren, dus de productie is beperkt. Gemiddeld hebben ze zo'n 1,5 tot 2 per jaar. Het Offerfeest schuift ieder jaar drie weken naar voren. De meeste lammeren worden in februari-maart geboren. De minimale leeftijd is drie maanden, dus de periode is eigenlijk te kort om de lammeren op gewicht te krijgen. Dus er moet veel extra voer worden ingezet, daar komen ook extra kosten bij kijken."

Slachtkosten

Tocht komt meer dan de helft van de kosten bij het slachten zelf vandaan. "Maandag en dinsdag moeten er zo'n 50.000 lammeren worden geslacht. De gewone capaciteit is 8.000 lammeren per week, dus voor deze twee dagen moeten extra slachterijen worden ingericht. Het toezicht is heel streng, ook omdat het om ritueel slachten gaat. De NVWA is er permanent bij, dat kost veel geld."
De slachtlammeren brengen echter niet meer op dan de reguliere marktprijs. "Schapengeld is snel geteld," zo besluit Kingma.
Schapenhouder Andries Kingma