Drie keer is scheepsrecht: Johan Veenstra krijgt alsnog belangrijke boekenprijs

Schrijver Johan Veenstra (74) uit Nijeholtpade heeft nu toch de Rink van der Veldepriis gekregen. Dat zou eigenlijk een jaar geleden al, maar de uitreiking werd twee keer uitgesteld vanwege het coronavirus.
© Omrop Fryslan
Veenstra krijgt de prijs voor zijn boek Vroeger is veurgoed veurbi'j. Het is de eerste keer dat de prijs wordt toegekend aan een boek dat in een streektaal geschreven is. Veenstra schrijft in het Stellingwerfs.
De tweejaarlijkse Rink van der Veldepriis werd voor het eerst uitgereikt in 2004. Eerdere winnaars zijn Koos Tiemersma, Harmen Wind, Auck Peanstra, Arjen Terpstra, Ferdinand de Jong, Ale S. van Zandbergen, Anne Feddema en Willem Schoorstra. De initiatiefnemers willen met de prijs de herinneringen aan Rink van der Velde in leven houden en zijn betekenis voor de Friese Proza benadrukken.
Om in aanmerking te komen voor de prijs moet je een boek schrijven in het Fries of in één van de Friese streektalen. Ook moet het boek aansluiten bij het werk van Rink van der Velde en moet het een breed lezerspubliek aanspreken. Dat doet Veenstra dus, vindt de jury die bestaat uit Joukje Aardema, Nynke Andringa en Koos Tiemersma.

Actief voor de Omrop en Leeuwarden

Veenstra droeg zes jaar lang bijna elke week een verhaal voor bij Omrop Fryslân onder de naam Stellingwerver Stiekelstokkies. Hij schrijft ook columns voor de Leeuwarder Courant. Van 2001 tot 2010 deed hij dat ook al. Veenstra is de opvolger van Willem Schoorstra, die twee jaar geleden de prijs won. Twee jaar eerder ging de prijs naar Anne Feddema.