Grote schepen niet meer naar Heerenveen; recreatievaart blij

De vaarweg naar Heerenveen is sinds 7 juli niet meer toegankelijk voor schepen groter dan 86 meter lang en 10,5 meter breed. Dat hebben de Staten onlangs besloten. De recreatievaart is blij dat na jaren van strijd het besluit definitief is.
Prinses Margrietkanaal © Hans Molema
Voor de bedrijven aan de vaarweg brengen de nieuwe afmetingen van een vrachtschip de nodige problemen met zich mee. Ze zijn dan ook bezig om te kijken of er toch nog een oplossing is om grotere schepen toe te laten. Bijvoorbeeld door zogenaamde 'bloktijden' in te voeren.
Dat betekent dan dat de grotere schepen alleen op het traject varen als er geen of minimaal recreatievaart is. De vertegenwoordigers in de recreatiesector zien dat niet zitten. Vooral ook omdat volgens hen grote schepen ook voor schade zorgen aan bijvoorbeeld kaden.
Dam Beton in Akkrum © Omrop Fryslân, Onno Falkena
Een van de bedrijven die gebruik maakte van de lange vrachtschepen is Dam Beton in Akkrum. Ze krijgen aanvoer van grondstoffen via de vrachtschepen en moeten nu kleinere schepen inhuren en dat vraagt logistiek om de nodige aanpassingen die volgens Henk Dam van Dam Beton niet altijd even gemakkelijk zijn. Bovendien vervoert het bedrijf ook heipalen over het water. Die zijn lang van stuk en dan is het vervoer in lange vrachtschepen ideaal.
Henk Dam: "We willen ook meer van onze producten afzetten per schip, vooral naar het westen." Hij vindt het besluit van de Staten jammer. "Dat houdt in dat we meer schepen moeten laten varen. Dat kost meer, maar geeft ook meer CO2-uitstoot dus zijn onze duurzaamheidseisen ook moeilijker te halen. "

Alternatief: omleiden of in bloktijden varen

Hij vindt het niet logisch dat wel geïnvesteerd wordt in het PM-kanaal om dat geschikt te maken voor grote schepen, maar dat ze de stukken naar de binnenhaven overslaan. Aan de andere kant begrijpt hij de belangen van de watersport en recreatie ook. "Ik denk dat een stuk van het kanaal moet worden omgelegd zodat recreatie gescheiden wordt van de beroepsvaart. Op korte termijn zouden we in bloktijden kunnen varen zodat er minder hinder is voor recreatie."
Recreatievaart is blij
De vaarweg loopt door Terherne. Het kanaal is geschikt voor schepen tot 86 meter. Grote schepen hebben nogal wat zuiging, dat zorgt ook voor problemen met slib voor de insteekhavens van Terherne. Die recreatiesector praat er al zeven jaar over en is blij met dit besluit.
Alexander van Walsum van Yachtcenter Wetterwille in Terherne vindt dat de grote schepen niet geschikt zijn in het gebied. Ze zijn een gevaar voor de recreatievaart en ze varen meestal ook nog te hard. "Dit water is niet ontworpen voor schepen van 100 meter. Een zeilbootje ziet een enorm schip op zich afkomen, dat is nooit de bedoeling geweest", zegt Alexander van Walsum.

Nog niet klaar

Volgens verslaggever Onno Falkena is de kwestie nog niet klaar. "Er komt een lobby van het bedrijfsleven." Een mogelijke oplossing is het uitgraven van het Henshúnsterdiel tot het PM-kanaal om beroeps- en recreatievaart uit elkaar te houden. Maar dan ben je tientallen miljoenen euro's en een aantal jaren verder."
Henk Dam en verslaggever Onno Falkena over de kwestie