Noardeast-Fryslân gaat voor Friese plaatsnamen; coulance voor 3 dorpen

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân kiest voor de Friese plaatsnamen, al kon men niet direct volledig met het eerste raadsvoorstel instemmen. Voor Hiaure, Aalsum en Waaxens wordt uitstel geregeld, door een ingediend amendement. Het amendement vanuit de gehele coalitie, met ondersteuning van ALL werd unaniem aangenomen.
© Ben de Jager, RTV NOF

Coulance voor drie dorpen

Aalsum, Hiaure en Waaxens blijven in eerste instantie op de Nederlandse manier geschreven. Aalsum blijft dus in de Nederlandse variant bestaan. In het amendement valt ook te lezen: "We hebben gezien dat dit dorp serieus zijn huiswerk heeft gemaakt en heeft een uitgebreide onderbouwing gegeven om de naam van het dorp zo te houden als die is: Aalsum."
Daarnaast worden er ook historische argumenten gegeven om het te houden zoals het is. Ook is duidelijk dat het Dokkums invloed heeft (gehad) op het dorp en de naam. "We vinden het gerechtvaardigd dat de naam Aalsum kan blijven staan."
Het dorpsbelang van Hiaure wilde graag de Nederlandse naam houden en houdt deze ook. "Het dorp wil graag dubbeltalige borden houden, maar dat is niet aan de orde" aldus het amendement. Sjoerd de Hoop van het dorpsbelang van Hiaure is over de keus zeer content.

Strijd om een x

De strijd tegen de verfriesing van Waaxens was ook groot. Volgens de raad was het argument dat er nog een Waaksens in de provincie ligt, geen argument om de naam niet te veranderen. Wel zijn er een aantal historische gronden, als Harinxma. "De adellijke familie Van Harinxma, oud-commissaris van de Koning Pieter Albert Vincent van Harinxma thoe Slooten voorop, had niets met de Friese taal op en dat schemert tot op de dag van vandaag door in hun familienaam (waarin bewust voor een X is gekozen) en dus ook op sommige plekken als Waaxens." Volgens de raad stelt Waaxens met een X ook voor dat de Friese taal nog altijd ondergeschikt is aan het Nederlands. Laat Waaxens daarom Waaxens blijven.
Aant Jelle Soepboer
© Ben de Jager, RTV NOF

Ee wordt Ie

Een ander dorp dat -klaarblijkelijk laat- had doorgegeven dat zij ook tegen alleen de Friese plaatsnaam zijn is Ee. Tijdens de raad werd er door Gemeentebelangen nog een vraag gesteld over het dorp. De algemene tendens tussen de partijen was duidelijk. Niet onderbouwde historische gronden, dus deze werd niet als vierde dorp toegevoegd in de coulanceregeling. "Daarnaast heeft Ie twee dagen voor deze vergadering pas aangegeven dat ze niet de Friese naam willen hebben." Dat was volgens de raad ook te laat.

Oostelijke dorpen

Burum, Kollumerpomp, Munnekezijl en Warfstermolen blijven hun Nederlandse naam behouden, vanwege het Westerkwartierse taalgebied. Daar was geen discussie meer over mogelijk, omdat dit eveneens al was toegezegd.

Invoering per 2023

Op de eerste van januari in 2023 worden de officiële Friese namen ingevoerd. De totale kosten zijn zo'n 448.000 euro. Dankzij subsidie vanuit de provincie het rijk is het geld ook beschikbaar.
Reacties