Feanwâlden in verzet tegen komst rubberbedrijf RVN met bezwaren en petitie

Dorpsbelangen Feanwâlden verhardt de strijd tegen de komst van het bedrijf Rubber Verwerking Nederland (RVN) naar het dorp. Er komt een petitie en er wordt hard gewerkt aan verscheidene bezwaarschriften.
© Shutterstock.com (Evannovostro)
In juni werd bekend dat Dantumadiel de komst van het rubberverwerkingsbedrijf naar Feanwâlden niet kan tegenhouden. Tegen de wil van de gemeente zelf en tegen de wil van veel dorpsbewoners.
De vergunningsaanvraag moest worden getoetst aan het bestemmingsplan Veenwouden-Zuid van 1993 en in dat bestemmingsplan is de vestiging van zo'n bedrijf toegestaan. Er zijn dus geen goede redenen om het bedrijf te weigeren. Ook in een nieuw bestemmingsplan mag het bedrijf er komen, omdat de gemeente het zicht kwijt was op de vergunningstermijn. Toen die verstreek, was de vergunning een feit.

Strijd nog niet voorbij

Dorpsbelangen Feanwâlden geeft de strijd echter nog niet op, zegt voorzitter Aije Klaren. "Er is mogelijkheid om bezwaar aan te teken en tot die tijd mag de ondernemer niet beginnen met de uitvoering. We hebben nu zes weken om bezwaar in te dienen." Al met al kan de hele procedure volgens Klaren nog wel twee of drie jaar duren.
De tegenstanders zijn vooral bezorgd over de brandveiligheid. Het bedrijf zou vlakbij woningen en andere bedrijven komen. "Het brandrisico van een miljoen banden is echt enorm", zegt Klaren. "Als dat ooit daar gebeurt, dan zijn de bedrijven en het huis weg."
Aije Klaren