Dorpsbelang heeft zorgen over verhoging Ecopark De Wierde: "Waar eindigt dit?"

Dorpsbelang Nieuwebrug en Haskerdijken wil eerst weer met Omrin om de tafel, omdat de verhoging niet volgens de afspraken zou zijn. Omrin wil Ecopark De Wierde bij Heerenveen met vijf meter verhogen, het bedrijf is hier voor met een vergunningsprocedure.
Ecopark De Wierde wordt, als het aan Omrin ligt, vijf meter hoger © Foto Omrin
Een hogere afvalbult is volgens Omrin-woordvoerder Jelmar Helmhout nodig, omdat het bedrijf steeds meer huishoudelijk afval krijgt. Doordat Omrin steeds meer gemeenten als klant krijgt, gaat de stroom afval naar verwachting groeien van 230.000 tot 280.000 ton.
Het afvalverwerkingsbedrijf streeft er daarbij naar om zoveel mogelijk afvalstoffen opnieuw te gebruiken, maar voor sommige restproducten heeft Omrin geen andere mogelijkheid dan opslag, aldus woordvoerder Jelmar Helmhout. "We zullen het terrein herindelen. Omdat het terrein niet groter wordt, gaan we vijf meter de hoogte in. We hebben nu een vergunning voor 24 meter, dat wordt straks 29 meter."

Niet veel last verwacht

Helmhout noemt het verschil tussen 24 en 29 meter 'relatief' en denkt niet dat omwonenden er veel last van gaan hebben. Ook natuur en milieu gaan volgens Omrin geen nadelige gevolgen merken van de uitbreiding.
De afvalverwerker hoopt de uitbreiding volgend jaar te realiseren. De vergunningsprocedure zal waarschijnlijk een half jaar in beslag nemen. Als eerste stap heeft Omrin een zogenaamde 'aanmeldnotitie' geschreven.
De formele vergunningsaanvraag is de volgende stap. Dan kunnen omwonenden ook een zienswijze indienen of bezwaar maken. Helmhout hoopt dat het niet zover komt. "We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in omgevingsmanagement, maar we wachten het rustig af."

Niet de afspraak

De samenwerking tussen de dorpen en Omrin is goed, bevestigd voorzitter Berend Mulder van dorpsbelang Nieuwebrug en Haskerdijken. "Maar toen die bult er kwam zijn er afspraken gemaakt. Een van die afspraken is dat de bult maximaal 23 meter mag worden."
Het gaat uiteindelijk om het principe, want waar eindigt dit?
Berend Mulder van dorpsbelang Nieuwebrug en Haskerdijken
Het dorpsbelang heeft zorgen over de toekomstige plannen. "Deze plannen zijn wel op tafel gelegd, en je kunt je voorstellen; 24 meter of 29 meter, dat zal het verschil niet zijn." Volgens Mulder gaat het met name om het vervolg: "Het gaat uiteindelijk wel om het principe, want waar eindigt dit? Het is nu vijf meter, maar moet er over tien jaar dan weer vijf meter bij, of over vijf jaar al?"
Als het aan Mulder ligt, komt de verhoging en nog niet meteen: "Afspraken zijn gemaakt, en die zijn toen niet voor niets gemaakt. Daar hebben mensen voor gestreden. Bij Omrin zitten nieuwe mensen aan tafel, bij ons zitten nieuwe mensen aan tafel, maar toen zijn er afspraken gemaakt en daar houden we ons graag aan."
Berend Mulder van dorpsbelang Nieuwebrug en Haskerdijken over verhoging De Wierde