Discotheken op Ameland wachten op toegangstesten: nog een paar weken dicht

Na een lange periode van lockdown gaan ook de meeste discotheken weer tot diep in de nacht los. Maar dat geldt nog niet voor de twee discotheken op Ameland. Er is nog geen testcapaciteit op het eiland en dus kan er geen toegangsbewijs worden getoond.
© Shutterstock.com (Pressmaster)
"Uiteindelijk is het de eigen keuze van discotheken om nog niet open te gaan. Ze gaan althans open als kroeg, als normaal café. Dat betekent dat iedereen op 1,5 meter moet blijven en dat er nog niet gezellig kan worden gedanst. Dat is een keuze van de discotheken zelf", zegt burgemeester Leo Pieter Stoel.

Toegangstesten op het eiland

De burgemeester van het eiland denkt te weten waarom de discotheken hiervoor kiezen. "Ik denk dat ze het enerzijds voorzichtigheidshalve doen. En anderzijds ook toewerkend naar de testmogelijkheden: er wordt op dit moment gewerkt om ook op Ameland zelf toegangstesten uit te kunnen voeren. Maar dat moet goed ingericht worden en met de schaal van een eiland zoals die van ons vraagt dat nog wat aandacht om dat goed op de rit te krijgen."

Naar behoefte testen

Daar wordt wel aan gewerkt, zegt Stoel. Maar het testen op toegang op een eiland vraagt om een andere aanpak dan in andere delen van het land. "Zo'n bureau dat dit soort toegangstesten doet in opdracht van Stichting Open Nederland heeft hier een minder grote groep mensen achter elkaar te testen dan op de vaste wal. Dus we zitten hier naar flexibele mogelijkheden te kijken zodat er naar behoefte getest kan worden, maar dat we ook niet allemaal stilliggende capaciteit hier hebben staan."

Halverwege juli open

Stoel hoopt dat het tussen nu en twee weken geregeld is. "Ik heb van een van de discotheken begrepen dat ze medio juli ook weer naar een discotheekactiviteit kunnen. We hebben overleg met de discotheken over wat ze doen en hoe ze daar invulling aan geven. Dat betekent ook bijvoorbeeld weer dat de taxibedrijven en onze handhaving daar rekening mee kunnen houden."
Burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland