Tjeerd de Groot (D66) wil onafhankelijk onderzoek naar stroomkabel Schiermonnikoog

De D66-fractie in de Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de route van de stroomkabels voor het windpark noordelijk van Schiermonnikoog. De minister van Economische Zaken heeft ook een onderzoek aangekondigd, maar D66 vindt het belangrijk dat de Tweede Kamer niet afhankelijk is van het ministerie. Dat schrijft Tjeerd de Groot van D66, binnenkort woonachtig in Woudsend, in een voorstel.
D66-Kamerlid Tjeerd de Groot © ANP
Er is veel discussie over de kabels, omdat deze dwars door Schiermonnikoog aangelegd moeten worden. Veel partijen en organisaties hebben een voorkeur voor een tracé aan de oostkant van het eiland.

Contra-expertise

Er moeten onafhankelijke wetenschappers worden gevraagd om te kijken naar de besluitvorming van de minister, zo vindt D66. De fractie noemt het 'contra-expertise'. De partij wil het kiezen van de wetenschappers overlaten aan de koepels in de wetenschap, ook om de onafhankelijkheid te garanderen.
D66'er De Groot zegt: "De minister heeft naar aanleiding van de ophef en het debat dat D66 heeft aangevraagd toegezegd om er nog eens naar te kijken. Maar de kans bestaat dat als dezelfde experts worden gevraagd, je dezelfde antwoorden krijgt over het tracé. Als Kamer ben je er om de minister te controleren. Waarom zou je dan niet zelf een aantal experts vragen om de argumentatie van de minister te onderzoeken?"

Tegenmacht van de Kamer

Controle door de Kamer dus, wat volgens De Groot vandaag-de-dag belangrijker is dan anders. "Ook in het kader van de discussie over macht en tegenmacht is het goed om dit als Kamer in de gaten te houden."
"Gezien het belang en de grote maatschappelijke discussie over dit onderwerp achten we het van belang niet enkel afhankelijk te zijn van de informatievoorziening vanuit het ministerie, maar om eigenstandig onze informatiepositie te versterken," zo schrijft De Groot in het voorstel.

Onderzoek in het zomerreces

D66 gaat ervanuit dat er na het zomerreces in de politiek een plenair debat komt over de kwestie. Het onderzoek zou in de tussentijd kunnen worden gedaan. Het moet vooral dieper ingaan op de onderbouwing en argumenten van de minister. En in het bijzonder waarom die anders zijn dan die van regionale overheden in Fryslân.
D66-Kamerlid Tjeerd de Groot
"Er zijn veel zorgen bij de inwoners van Schiermonnikoog en bij mensen die houden van de natuur. We waren verrast door het feit dat deze stroomkabels dwars door Schiermonnikoog en het kwetsbare wantij moeten komen," vertelt De Groot.

Tijdsdruk

Volgens De Groot zit er tijdsdruk op: "Als we drie maanden verder zijn voordat de minister antwoorden heeft, kan de minister zeggen: nu moet ik wel doorzetten, anders halen we de Klimaatdoelen van 2030 niet. Om dan niet nogmaals in een discussie te verzanden, is het goed om de argumentatie onafhankelijk te laten bekijken."