Niet overheid, maar omwonenden bedenken toekomstplan voor veenweidegebied De Hege Warren

Er liggen nieuwe plannen voor wat er met het veenweidegebied bij De Hege Warren, aan de zuidkant van de Alde Feanen, moet gebeuren. Inwoners en betrokkenen zijn meer dan een half jaar bezig geweest op de ideeën op papier te krijgen. En dat is bijzonder, want normaliter maakt de gemeente een plan en niet de inwoners zelf.
De Hege Warren © Omrop Fryslân
"Het gebied ligt als een soort badkuip tussen natuurgebieden in. Er zijn meerdere problemen bij De Hege Warren. Er wordt geboerd en daardoor werk je met lage waterstanden", zegt Nico Tilstra, een van de omwonenden.
"De overheden hebben de omwonenden van het gebied gevraagd om daar een oplossing voor te zoeken. Het gaat om CO2-emissie, want de veengrond verteert, dus breng de waterpeilen omhoog. Door het verteren van die veengrond ontstaat straks een hoogteverschil tussen de omgeving en De Hege Warren van 6 meter. Dat is voor het waterschap niet meer te doen. om droog te houden."
Gemeente en provincie vroegen mensen in het gebied om een toekomstbestendige oplossing te bedenken. "Met een groep van 15 man zijn we aan de slag gegaan en eigenlijk is het best goed geslaagd. Ik was wel verbaasd over het resultaat." De groep heeft 4 varianten bedacht. "Een daarvan is het gebied onder water zetten, een andere is om de bestaande inrichting te houden met de dijk eromheen en breng alleen het waterpeil omhoog."

Omgekeerde wereld

Dat de inwoners nu zelf met een plan komen in plaats van de overheid is een andere manier van werken. "Dat is de omgekeerde wereld. Normaal maakt de overheid een plan en mag je daar op inspreken, maar nu is dat andersom." Er is beloofd dat de overheden een van die plannen zal overnemen. Volgens Tilstra werkte deze manier wel en is het voor herhaling vatbaar. "Zo weet je in ieder geval dat er draagvlak is en de kwaliteit is zeker niet minder."
Nico Tilstra
De Hege Warren © Provinsje Fryslân