Petitie 'Aanvalsplan Grutto' met 86.000 handtekeningen aangeboden aan Den Haag

Het aantal weidevogels gaat hard achteruit. Natuurorganisaties en boeren hebben daarom een reddingsplan gemaakt: het Aanvalsplan Grutto. Dat plan is vorig jaar al aangeboden aan het kabinet, maar echt actie is er niet ondernomen. De organisaties hebben daarom een petitie opgezet die met meer dan 86.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer aangeboden is.
Het Aanvalsplan Grutto is digitaal overhandigd:
"Ze zijn er wel mee bezig, maar het duurt ons te lang", zegt Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie. "We hadden deze petitie ook wel om vijd voor twaalf kunnen aanbieden."
"Vorig naar was het een drama, met predatie en zo. Dat moet niet weer. Er moet perspectief komen voor boeren die met weidevogelbeheer aan de gang willen. Die staan nu in de wachtstand."
Grofweg komt het Aanvalsplan Grutto erop neer dat er 30 grote weidevogelgebieden van zo'n 1.000 hectare moeten komen. En dat moet gebeuren in de vijf provincies waar de meeste grutto's broeden, met een hoofdrol voor Fryslân.
De inrichting en het beheer moeten uitgebreid aangepast worden. Boeren in de gebieden moeten er zeker van zijn dat ze daar ook op lange termijn genoeg kunnen verdienen. Het aantal koeien moet worden aangepast op het land, zodat er minder intensief geboerd wordt. Open weidegebied met een hoog waterpeil en kruidenrijk grasland waar pas laat gemaaid wordt, moet de vogels helpen.
Het plan kost 35 miljoen per jaar: dat is twee euro per Nederlander. In Fryslân zou het gaan om tien of elf gebieden.
© Shutterstock.com (Leo Bucher)
Tjeerd de Groot van D66 is één van de politici die de petitie in ontvangst heeft genomen. "Het is heel belangrijk dat wij dit gaan doen en het is raar dat provincies en de minister van Landbouw naar elkaar gaan kijken als het gaat over de vraag wie het gaat betalen. Wij vinden als D66 dat het gewoon geregeld moet worden. Want ieder seizoen is weer een verlies voor de 'skries'," zegt De Groot.

Europees geld

Hij hoopt dat de minister het plan wil inpassen in het Europees landbouwbeleid. "Er zijn mogelijkheden voor om het daaronder te financieren voor meerdere jaren. Nederland krijgt 700 tot 800 miljoen euro per jaar voor het landbouwbeleid. Volgende week is er een debat, dan gaan we de minister vragen om het te regelen. Het landbouwbeleid leent zich ervoor, de hele Kamer staat erachter."
D66-Kamerlid Tjeerd de Groot