F-35 verstoort het leven van Friezen: stress, slapeloosheid, en visite onmogelijk

Sinds de komst van de F-35 in oktober 2019 hebben Friezen veel meer last van geluid van de vliegbasis in Leeuwarden. Het dreunende geluid veroorzaakt stress en slapeloosheid, en is ook niet meer alleen hoorbaar rondom de basis, maar door de hele provincie.
Friezen hebben last van de F-35:
Ruim driekwart van de Friezen zegt sinds de komst van de F-35 meer en zwaarder geluid te horen van de straaljagers op vliegbasis Leeuwarden. Dit blijkt uit een enquête, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien in opdracht van Omrop Fryslân.
Als de kaart niet goed te zien is, klik dan hier.
Ook blijkt dat dit niet alleen geldt voor Friezen die dicht bij de basis wonen. Zelfs op plaatsen verder van de basis, zoals Dronryp, Wyns en Aldtsjerk, hoort een meerderheid van de mensen de vliegtuigen goed als ze in huis zijn.

Overlast: deze dorpen springen eruit

De vliegtuigen horen is één ding, maar ook de overlast ervan is enorm toegenomen. Waar slechts 15 procent van de Friezen het geluid van voorheen de F-16's zou omschrijven als hinderlijk, noemt nu meer dan de helft van de mensen het geluid zo.

Ook verder van de vliegbasis af

Opvallend is dat dit niet alleen geldt voor inwoners van Blessum, Deinum en Lekkum, de dorpen die dicht tegen de basis aanliggen. Zo zegt 41 procent van de inwoners van Harlingen, op 30 kilometer van de basis, dat ze het geluid als 'zeer erge overlast' ervaren: eenzelfde percentage als onder inwoners van Blessum.
Een F-35 in Leeuwarden op archiefbeeld © Shutterstock.com (VanderWolf Images)
Ook Holwerd, op 22 kilometer van het vliegveld, springt eruit. Hier omschrijft 61,2 procent van de inwoners het geluid als overlast, wat ongeveer gelijk ligt met de ervaring van inwoners van Lekkum.
Als de grafiek niet goed te zien is, klik dan hier.
Die overlast zorgt voor negatieve effecten op het dagelijks leven. Dat ervaren met name mensen die dicht bij de basis wonen. Zo'n 30 procent van de omwonenden zegt 'ja dit geluid beïnvloedt mijn leven negatief'.

Hinderlijk voor het praten

Ook in plaatsen als Gorredijk, Harlingen en Holwerd zegt nog ruim een vijfde van de mensen echt een negatieve invloed op hun leven te ervaren door de geluidsoverlast. Zo voelen mensen zich erg beperkt in hun bewegingsvrijheid. In de zomer buiten zitten met de visite en een gesprek kunnen voeren is vaak niet mogelijk.
Bij Fryslân DOK is komend weekend de documentaire 'F-35: Wat hangt ons boven het hoofd?' te zien. Hierin onderzoekt documentairemaker Johanna Brinkman het effect van het straaljagergeluid op mensen.
Fryslân DOK wordt Nederlands ondertiteld.
Kinderen en dieren schrikken van het geluid, vertellen deelnemers aan de enquête. Ook het thuiswerken kan flink bemoeilijkt worden door het dreunende geluid van de F-35's: mensen moeten hun online vergaderingen en telefoongesprekken pauzeren totdat de toestellen vertrokken zijn richting Noordzee.
Ook psychisch heeft de overlast zijn weerslag: mensen lijden aan slapeloosheid en worden gestrest, boos en nerveus van de situatie.

'Klagen levert toch niets op'

En toch heeft 80 procent van de deelnemers aan de enquête nooit een klacht ingediend bij Defensie. Een deel van hen heeft dat niet gedaan omdat ze geen overlast ervaren maar uit de reacties blijkt vooral dat mensen niet willen klagen en dat ze denken dat een klacht toch geen zin heeft.
Onderzoeker Tjeerd Andringa © Omrop Fryslân
Tjeerd Andringa, geluidsexpert aan Rijksuniversiteit Groningen, doet onderzoek naar de beleving van geluid en vindt het onverstandig om geen klacht in te dienen: "Ja, dien een klacht in, maar, houd het daar niet bij. Zorg ervoor dat die niet genegeerd wordt, dat-ie niet alleen maar opgeteld wordt."
Geluidsoverlast tast de kwaliteit van leven aan en dat moet het topic zijn.
Tjeerd Andringa, geluidsexpert aan Rijksuniversiteit Groningen
Volgens Andringa moet er echt wat worden gedaan met de klachten en mogen de mensen dat ook eisen van wethouders en beleidsmakers. "Geluidsoverlast tast de kwaliteit van leven aan en dat moet het topic zijn en niet dat of de overheid zich aan de geluidsnormen houdt."

Geluidshinderbeleid

Andringa zegt dat in de omgevingswet de kwaliteit van de leefomgeving expliciet is beschreven: "Dat wil niet zeggen dat dat dan ook gaat gebeuren en daar moeten we als burgerij heel erg alert op zijn en zorgen dat we gebruikmaken van de mogelijkheden die er zijn en gewoon niet accepteren dat het slechter wordt."
De geluidsdeskundige is in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Aalsmeer bezig om een geluidshinderbeleid op te zetten. Het doel daarvan is om de woon- en leefkwaliteit zo hoog mogelijk te houden, structurele geluidshinder te voorkomen en individuele bewoners instrumenten te geven om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Meetnet

Op dit moment is er al sprake van uitbreiding van het meetnet met mobiele meetpunten. Die meetpunten meten echter alleen of het geluid binnen de grenzen van de geluidswet valt. Ze zeggen niets over de ervaring die mensen hebben en hoe het hun leven beïnvloedt.
De meetpunten staan op dit moment ook alleen in plaatsen die dicht bij de basis liggen. Plaatsen zoals Holwerd en Harlingen, waar blijkens de enquête ook sprake is van overlast, hebben geen meetpunten.
De enquête over geluidsoverlast van de F-35 is uitgevoerd door Kien onderzoek uit Groningen, in opdracht van Omrop Fryslân. Aan de enquête namen ruim 2.000 inwoners van Fryslân deel. De deelnemers komen voor een deel uit het vaste panel van Kien en voor een deel uit het publiek van Omrop Fryslân.