Ameland weer meer zelfvoorzienend met zonnepark, waterstof en biogas

Er moet een tweede zonnepark op Ameland komen, daarvoor hebben de gemeente, Wetterskip Fryslân en Amelander Energiecoöperatie (AEC) een overeenkomst gesloten. Het doel van de energiecoöperatie is duidelijk, zegt directeur Johan Kiewiet: Ameland moet zelfvoorzienend zijn en voorop lopen in de energietransitie.
Het nieuwe zonnepark komt aan de zuidzijde van het eiland, naast het terrein van de rioolwaterzuivering. Het moet een vermogen kunnen draaien van 3 tot 4 Megawatt.
Bijzonder is dat er een accupakket van zo'n 3 MWh bij de zonnepanelen komt. Dat houdt in dat de opgewekte stroom tijdelijk kan worden opgeslagen. Op momenten dat het zonnepark geen stroom kan leveren, kan de stroom uit de accu's worden gebruikt.

Stroombehoefte

Directeur Kiewiet vertelt dat deze 'batterij' het project op het eiland zeer bijzonder maakt. Het al bestaande zonnepark levert genoeg stroom voor alle huishoudens op het eiland, maar met een tweede veld kunnen ook bedrijven en recreatie de eilander stroom gebruiken.
Gemeente Ameland werkt al langere tijd samen met de energiecoöperatie. Ook het eerdere zonnepark is in 2016 aangelegd door deze twee partijen, in samenwerking met Eneco. Wetterskip Fryslân wol op korte termijn veertig procent van de energiebehoefte op of bij rioolwaterzuiveringen opwekken op een duurzame manier.

Waterstof en biogas

Naast het zonnepark wil de energiecoöperatie in de toekomst ook een biovergister en een zogeheten 'elektrolyzer' plaatsen. Met dat laatste systeem kan er waterstof worden gemaakt. En met die waterstof kan via de biovergister weer duurzaam gas worden geproduceerd. Dat kan uit bijvoorbeeld rioolslib van de waterzuivering.
De accu's zorgen ervoor dat de hoeveelheid stroom goed over het jaar kan worden verdeeld. In de winter is er meer behoefte aan gas: daarvoor kan het biogas worden ingezet. En in de zomer wordt er weer meer stroom en gas voor bijvoorbeeld douchen gebruikt.