Doarpsmûne Reduzum heeft 500 leden nodig voor nieuwe windturbine

Reduzum kan een nieuwe dorpsmolen krijgen, maar daarvoor heeft de coöperatie wel 500 leden nodig. Het is een van de voorwaarden in de subsidieaanvraag die de stichting Doarpsmûne Reduzum heeft ingediend.
De dorpsmolen van Reduzum © Omrop Fryslân
Alle vergunningen zijn inmiddels binnen en alle procedures zijn doorgelopen. Na roerige jaren ziet de toekomst er voor de Reduzumer windturbine weer goed uit. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren en daarom wordt er participatie van de dorpsbewoners gezocht.
Jeljer Zijlstra van de coöperatie heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe turbine er komt. "Wij zijn zeven jaar bezig en we hebben goede hoop dat dit keer alle seinen op groen staan en dat we die 500 leden ook binnenhalen." De dorpsmolen heeft 26 jaar gedraaid en Zijlstra hoopt daar nog 26 jaar aan vast te plakken. "Maar daar hebben we wel echt een nieuwe turbine voor nodig."
Ze zullen langs de deuren om leden te winnen. Niet alleen in Reduzum, mar ek yn Friens, Tzienserbuorren en Idaerd. Leden moeten eenmalig een bijdrage van 5 euro betalen voor onbepaalde tijd. Op basis daarvan krijgen ze dan ook een winstuitkering toegekend, legt Zijlstra uit. "Die winstuitkering kunnen zij dan weer besteden aan het dorp. Dat koppelen we aan het verenigingsleven, de sportclubs, en op die manier profiteren de dorpen van die subsidieregeling."
Tot nu toe zijn er zo'n 100 leden binnengehaald en Zijlstra verwacht dat daar in elk geval nog eens 100 bij zullen komen. Over de resterende 300 leden zit hij ook niet in. "We hebben 550 adressen, maar we kunnen altijd nog uitwijken naar de omringende dorpen: Raerd, Easterwierrum, Mantgum, Wurdum, Grou, Jirnsum. Wytgaard kin ek noch meidwaan."
Jeljer Zijlstra