OVERZICHT: Dit zijn de 9 openbare, onbeveiligde spoorovergangen in Fryslân

In Boazum kwamen zaterdag twee mensen om het leven doordat een trein op een auto botste bij een onbeveiligde spoorovergang. Spoorbeheerder ProRail is al jaren bezig met het aanpakken van deze punten. Het roept de vraag op hoeveel er nog zijn.
© OpenStreetMap | Omrop Fryslân
In Fryslân gaat het om negen openbare, onbeveiligde spoorovergangen in Waadhoeke en Súdwest-Fryslân.
Vier van de spoorovergangen liggen in gemeente Waadhoeke en vijf liggen in gemeente Súdwest-Fryslân. Dat blijkt uit een overzicht van ProRail. Naast deze negen openbare spoorovergangen is er ook nog een aantal particuliere overgangen.

Ambitie

ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen graag van de zogeheten NABO's (Niet Actief Beveiligde Overwegen) af. Dat plan loopt al sinds 2018. In Nederland zijn er nog zo'n 280 van, waarvan er 180 openbaar toegankelijk zijn.
De ambitie is om in 2023 al deze gevaarlijke spoorovergangen te hebben aangepakt.

FNV Spoor: ProRail moet haast maken

Vakbond FNV Spoor roept naar aanleiding van het ongeluk in Boazum op om per direct onbeveiligde spoorovergangen te sluiten. FNV Spoor vindt dat ProRail onvoldoende haast maakt met de aanpak.
De bond wil zo snel mogelijk om tafel met staatssecretaris Stientje van Veldhoven om te praten over maatregelen.
Vaak gaat het om gebieden waar niet veel mensen het spoor over hoeven: meestal zijn het landbouwwegen. Als waarschuwingstekens bij de onbeveiligde spoorwegovergangen staan een andreaskruis en borden, maar er is geen actieve beveiliging met spoorbomen, bellen en lichtsignalen.
Het komt dus neer op de alertheid van mensen zelf, maar toch zijn er ieder jaar zijn gemiddeld twee sterfgevallen door ongelukken bij dergelijke spoorwegovergangen.

Overleg nodig

Een probleem is vaak wel dat ProRail voor het opheffen van een overgang samen moet werken met wegbeheerders zoals gemeenten en provincies, andere belanghebbende organisaties en particulieren die bijvoorbeeld van een weg afhankelijk zijn.
© CAMJO media / Robert Jan Boonstra
Aldert Baas van ProRail verklaarde zaterdag tegen Omrop Fryslân met man en macht te werken aan het verwijderen van de gevaarlijke punten.
Hij erkent echter ook dat het soms lang duurt. "Het duurt te lang om dit soort overwegen aan te pakken, maar we moeten het samen met overheden en de omgeving doen. We willen graag snel, maar het is vaak ingewikkeld. We moeten tot goede plannen en financiering komen", zegt hij.

Hoe hef je een spoorovergang op?

De aanpak van overgangen kan op verschillende manieren worden gedaan. Het liefst heft ProRail ze op, al dan niet met een parallelweg, spoortrap of voetgangerstunnel. Als dat niet lukt wil ProRail de overgangen beveiligen met bomen, bellen en lichtsignalen. In Fryslân zijn er met de ambitie al twee onbeveiligde overgangen verwijderd: bij Franeker en Bears.

De negen nog bestaande onbeveiligde spoorovergangen in Fryslân

Plaats Verwachte opheffing Weg Functie
Wjelsryp 2022 Greate Buorren Weg van Wjelsryp naar de buurtschap Tjeppenboer
Dronryp 2023 Keimptilsterdyk Weg naar een boerderij ten zuiden van Dronryp
Dronryp 2023 Headyk Weg naar een boerderij ten zuidoosten van Dronryp
Deinum-Blessum 2022 Aldleane Weg tussen Deinum en Blessum, ook opgenomen in fiets- en wandelroutes
Boazum 2023 Singel Weg van Boazum naar een minicamping
IJlst 2023 Zuidwesthoekweg Weg naar een boerderij
Oosthem 2022 Nijesyl Weg naar twee boerderijen, westelijk van IJlst, noordelijk van de buurtschap Draaisterhuizen
Oudega (SWF) 2022 Brekkenpaad Weg naar twee huizen aan de Sypsleat, ten zuiden van de Sipkemar
Hindeloopen 2023 Schuilenburg Weg naar een woonboerderij ten zuiden van Hindeloopen