Het Frysk Ljeppers Boun komt met nieuwe data FK en NK

Op woensdag 30 juni begint het fierljepseizoen in It Heidenskip. Dat heeft het Frysk Ljeppers Boun bekend gemaakt. Het seizoen begint door het coronavirus anderhalve maand later en zal langer doorgaan.
Foarsitter Etty Kramer oer de start fan it fierljepseizoen:
Het FK in Winsum en het NK in Burgum zijn na overleg met de Polsstok Bond Holland en de Nederlandse Fierljep Bond doorgeschoven naar 4 wn 18 september.

Friese Fierljep Competitie start 30 juni

In verband met de coronamaatregelen is de start van het fierljepseizoen opgeschoven van 15 mei naar 30 juni. Vanaf die datum mogen er weer sportwedstrijden voor alle leeftijden worden gehouden. Het is nog niet duidelijk of daar ook publiek bij aanwezig mag zijn.
In overleg tussen het Frysk Ljeppers Boun en de Polsstok Bond Holland met de Nederlandse Fierljep Bond zijn de agenda's naast elkaar gelegd en is de wedstrijdkalender aangepast. Door het FK en NK in september te houden, hebben de fierljeppers meer wedstrijden om een klassement op te bouwen en zich te kwalificeren voor die kampioenschappen.

Nieuwe data kampioenschappen

Het FK in Winsum en het NK in Burgum worden dit seizoen doorgeschoven naar september. Het Fries Kampioenschap fierljeppen is zodoende niet op de tweede zaterdag in augustus, maar op 4 september. Het Nederlands kampioenschap is 14 dagen later in Burgum, op 18 september.

Extra klasse

Naast de eerste klasse en de tweede klasse is er dit seizoen voor het eerst ook een derde klasse. Het aantal deelnemers is sterk gegroeid door de jeugdwedstrijden, en die kunnen zich door promotie/degradatie momenten via de derde klasse door ontwikkelen naar de tweede en eerste klasse. Die beide klassen hebben een maximum van 48 deelnemers.
© Martin de Jong Fotografie
De fierljepwedstrijden voor de jongste jeugd beginnen op 12 juni. Er zal tot 30 juni geen publiek bij zijn, maar wel wordt de nieuwe derde klasse toegevoegd. De wedstrijden voor de jongeren van 12 tot en met 17 jaar beginnen tegelijk met de reguliere competitie.

Nieuwe data grote fierljepwedstrijden: