FUMO gaat gras controleren op vervuiling door brand Noardburgum

Alle boeren die getroffen zijn door de brand bij houthandel Van der Wal in Noardburgum krijgen binnenkort controle van de provinciale milieudienst FUMO. Er wordt dan onderzocht of het gras op hun land al of niet geschikt is als veevoer.
Controle op vervuiling gras
Is het vervuild, bijvoorbeeld met stukjes zonnepaneel, dan wordt dat gerapporteerd aan de NVWA. Dat moet omdat het een gevaar vormt voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn. De betrokken gemeenten hebben dat met elkaar afgesproken.
Zo'n onderzoek is nodig om ook voor de toekomst goed op papier te hebben wat er precies is gebeurd en hoe groot de schade is. Het vervuilde gras moet worden afgevoerd, zegt burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel. "Met het oog op het dierenwelzijn is dat wel noodzakelijk. Het eerste advies dat we de vrijdag na de brand hebben gegeven, geldt nog: gebruik het gras niet en voer het af."

Gras apart houden

Toch zijn sommige boeren al bezig met het gras van het land te halen. Dat is ook zo bij de familie Van der Meer uit Twijzelerheide. "Ja, wat moet je anders? We houden het apart en wachten af wat we er mee kunnen", zegt Hillie van der Meer.
De schade loopt voor haar in de duizenden euro's. "Het is al snel tussen de 60 en 80 euro voor zo'n kuilpak. Als je dan je eerste snee niet mag gebruiken, waar veel voedingsstoffen inzitten, moet je al snel bijvoeren. Dat kost ook geld. Maar, kunnen we de tweede snee eigenlijk wel gebruiken? Dat weten we ook niet."

Betere protocollen

Aan die onduidelijkheid voor de boeren moet rap een eind komen, vindt Femke Marije Wiersma van de BoerBurgerBeweging. Zij vindt dat er speciale protocollen moeten komen voor zonnepaneelbranden. "Die zijn er al voor asbestbranden. Je ziet dat hier eenzelfde traject aan hangt. Dan moet je ook hier duidelijkheid kunnen geven. Het moet goed worden omschreven welke stappen je moet zetten en hoe het komt met de schade van de getroffen boeren."
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Ze krijgt steun van burgemeester Gebben. Hij wil met de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân, Sybrand Buma, en LTO Nederland, in de pen klimmen om bij de minister van Economische Zaken te pleiten voor een goed protocol.
"Dit hapert wel. Rond asbest is alles goed geregeld, maar hier zie je dat op het gebied van certificering en verzekering van de zonnepanelen veel onduidelijk is. En ook als je gevolgschade hebt, wat die boeren hebben. Want je zal maar boer zijn. Er moet een schadefonds komen waaruit je eventueel kunt putten."