Parkeerproblemen in Paesens-Moddergat: "Soms geen doorkomen aan"

Er zijn al langere tijd parkeerproblemen in Paesens-Moddergat. Sinds dit voorjaar is het eigenlijk helemaal mis. Op dagen wanneer het mooi weer is, wordt er eigenlijk in het hele dorp geparkeerd. Ook op plekken waar dat niet is toegestaan. Inwoners en het dorpsbelang is inmiddels helemaal klaar met de parkeeroverlast.
"Soms geen doorkomen aan"
Voorzitter van het dorpsbelang Taeke Visser: "Als je hier op een mooie dag komt, dan staat het dorp gewoon vol en dat levert overlast op voor de bewoners." Er waren dagen bij dat boeren niet op hun land konden komen en auto's in het dorp elkaar niet eens konden passeren.
"Toerisme is belangrijk, maar dan moet er wel ruimte zijn voor de toerist," aldus de voorzitter van het dorpsbelang. De ruimte op de zeedijk is er wel, alleen is het parkeren gewoon ondoenlijk. Om de overlast tegen te gaan heeft het dorpsbelang inmiddels een parkeervisie ontwikkeld. Deze wordt, wanneer het met het oog op de maatregelen weer kan, besproken met de dorpsbewoners. De bewoners kunnen dan ook wensen en bedenkingen aangeven, waarmee er een plan wordt opgesteld wat breed gedragen wordt.
Voorzitter Taeke Visser in gesprek met verslaggever Ben de Jager