"Effecten van getijdenmeer bij Holwerd blijven beperkt tot directe omgeving"

Als er bij Holwerd een getijdenmeer wordt aangelegd, blijven de effecten op de grondwaterstand beperkt tot de directe omgeving van het meer. Dat is een van de eerste conclusies van het hydrologisch onderzoek, dat het bureau Acacia Water de afgelopen weken heeft uitgevoerd. Volgens Jan Zijlstra van de stichting Holwerd aan Zee bieden de eerste conclusies vertrouwen, maar "zullen er nog wel wat nuances moeten worden gemaakt".
© Provinsje Fryslân
Jouke Velstra presenteerde woensdagavond namens Acacia Water digitaal de eerste uitkomsten van het onderzoek, dat in opdracht van de stichting wordt uitgevoerd. Centrale vraag daarbij is wat er met de omgeving gebeurt, als de zeedijk bij Holwerd daadwerkelijk wordt doorbroken en een getijdenmeer wordt aangelegd. Een eventuele verandering van de grondwaterstand in het gebied zou namelijk kunnen leiden tot bijvoorbeeld verzilting en mogelijke zoutschade aan de gewassen van boeren.
De aangrenzende percelen van het aan te leggen getijdenmeer bij Holwerd kunnen hier mogelijk mee te maken krijgen, concludeerde Velstra woensdagavond. Met gerichte maatregelen bij die percelen kunnen de effecten volgens hem wel goed worden beperkt. De aanleg van een getijdenmeer heeft mogelijk ook invloed op de grondwaterstand in het dorp zelf, maar daar moet door de werkgroep nog verder naar worden gekeken.

Onderzoek in juni klaar

Het hydrologisch onderzoek is in juni pas helemaal klaar. "Dan volgt ook een eindrapport met eventuele maatregelen", aldus Jan Zijlstra van de stichting Holwerd aan Zee. Die zullen onderdeel uitmaken van het ontwerp van het getijdenmeer. Zijlstra: "Dat gaat vervolgens het vergunningenproces in, ergens volgend jaar."
Het is de bedoeling van de stichting Holwerd aan Zee dat de dijkdoorbraak in 2025 realiteit is.