"Fryslân heeft in de 'gastvrijheidseconomie' meer personeel nodig"

In de Leeuwarder Blokhuispoort ging het donderdag over de zogeheten 'gastvrijheidseconomie.' Dat is nodig, want horeca, recreatie en toerisme schreeuwen om meer meidewerkers. Het startschot van het 'Actieplan Toekomstbestendige Banen' werd gegeven door Avine Fokkens en Christel Koning van Koninklijke Horeca Nederland.
Overheden, scholen en horeca-, toerisme- en recreatie-organisaties hebben donderdag een convenant getekend. Er moet meer worden samengewerkt om het tekort aan mensen op te vangen, zegt Christel Koning. "Wij denken als horeca dat we beter kunnen laten zien hoe mooi ons vak is en wat gastvrijheid inhoudt. We komen echt mensen tekort. Vóór corona al, maar nu schreeuwen we helemaal om mensen."

Imago

De sector heeft ook te maken met imagoproblemen. "Er heersen nog allerlei vooroordelen over de horeca: je werkt wanneer anderen vrij zijn, lange dagen, lage lonen. Maar dat is niet meer van deze tijd, we groeien door en we ontwikkelen."
Christel Koning van Koninklijke Horeca Nederland
Nicole Offerein van Toerisme Collectief Friesland erkent dat er veel mensen uitstromen in de sector. "Maar er stromen ook weer veel mensen in. Toerisme Collectief Friesland is een samenwerkingsverband tussen ondernemers en de scholen Friesland College, ROC Friese Poort en NHL Stenden. Wij willen dat jongeren in onze sector gaan werken en het leuk vinden. Dat doen we door opdrachten uit het werkveld in de scholen neer te zetten."
Volgens Offerein is dat wel een uitdaging. "Maar je ziet dat studenten het leuk vinden omdat ze direct met het werkveld in verbinding komen. De generatie is anders, men blijft niet meer voor vijf euro meer. Misschien heeft men meer vrijheid, verantwoordelijkheid en opleiding nodig. We moeten naar nieuwe wegen zoeken."
Nicole Offerein van Toerisme Collectief Friesland