Onderzoek op Schiermonnikoog: beweiding van kwelders gaat slijtage tegen

Een onderzoek op Schiermonnikoog heeft uitgewezen dat het laten grazen van koeien en kleine planteneters zoals hazen en ganzen kan helpen tegen het uitslijten van kwelderland. Dat zijn buitendijkse gebieden, waar zout water over kan stromen. Het begrazen levert dus voordelen voor kustbescherming op.
Koeien bij kweldergebied op Schiermonnikoog © Shutterstock.com (TasfotoNL)
Het onderzoek is uitgevoerd door ecoloog Beatriz Marin-Diaz van Rijksuniversiteit Groningen en het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Zij publiceerde de resultaten van haar onderzoek in het Journal of Applied Ecology.

Kwetsbare kwelders

Kwelders worden steeds kwetsbaarder door de zeespiegelstijging, het inklinken van het land en het vaker voorkomen van winterstormen. Daardoor slijt het buitendijks gebied.

Stevige grond

Koeien kunnen helpen om erosie tegen te gaan: door het lopen over ket kwelderland wordt de grond steviger. Ook kleine planteneters kunnen helpen. Zij eten planten met minder wortels. Doordat deze planten worden weggehaald, kunnen er meer planten groeien die de bodem wél beter vasthouden.
Wel is het zo dat deze effecten met name positief werken op kwelders met fijne zandkorrels. Als er minder aanvoer van nieuw zand is, kun je intensief begrazen beter tegengaan, want anders zakt de bodem weer te snel.

Beheer

Marin-Diaz verrichte haar onderzoek op Schiermonnikoog, daar zorgt de zeestroming ervoor dat kwelders naar het oosten groeien. Kwelderland komt in Nederland met name voor bij de Waddeneilanden en de kust van Fryslân en Zeeland. Met de resultaten kan buitendijks gebied beter worden beheerd.