Discussie over gevolgen aanpak Snitserdyk: is twee maanden dicht niet te lang?

De Snitserdyk (N354) tussen Sneek en Leeuwarden is vanaf maandag twee maanden dicht, omdat de provincie werkt aan de weg bij de buurtschap Tsienzerburen. Over de plannen wordt echter uiteenlopend gedacht. Zo heeft het CDA zorgen over sluipverkeer en vindt de fractie dat er eerst een onderzoek had moeten liggen. Gedeputeerde Avine Fokkens is het daar niet mee eens.
Snitserdyk ticht
Omwonenden van de weg werden maandagochtend wakker met het geluid van vogels in plaats van auto's. "Dat is wel even heel wat anders," zegt Jan Miedema. De rust op de weg bevalt hem wel: "Het is hier met name in de spits heel druk. Je hebt het over tussen de 10- en de 12.000 auto's dagelijks."
Omwonende Jan Miedema
Miedema hoopt dat de maatregels de veiligheid verbeteren. Eerder werd de snelheid in de buurtschap al omlaag gebracht naar 60 kilometer per uur. Dat heeft alleen kwalijk wat verbeterd, zegt Miedema. "Ja, in de spits wel, maar daarbuiten niet. Wij hopen dat door het karakter wat dorpser te maken de mensen die ook echt zien als een dorp en dan langzamer rijden."

Andere inrichting

Tot en met 16 juli kan er dus geen verkeer over de weg. Dat geldt niet alleen voor auto's, ook het openbaar vervoer en fietsers moeten omrijden. De provincie heeft een omleiding via Winsum over de N385 en N359 ingesteld.
Met de nieuwe inrichting van Tsienzerburen komt ander asfalt, er worden bomen geplant en er komt ook andere verlichting langs de weg. Teven wordt er een strook voor fietsers en voetgangers aangelegd.

Hapsnapwerk

CDA-Statenlid Rendert Algra is van mening dat de aanpak van de Snitserdyk te veel hapsnap is. "Het plan is mooi bedacht, maar in het provinciale bestuursakkoord is gezegd dat er uitgezocht moet worden wat het beste is. Dat onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden, als Provinciale Staten hebben we er niets over kunnen zeggen. Wij vinden: je kunt beter de gehele weg bekijken. Niet stukje voor stukje."
Het plan voor een onderzoek ligt er dus nog steeds. Algra is bang dat straks blijkt dat er toch bepaalde zaken anders moeten. "Dat zou geldverspilling zijn, daar zijn wij geen voorstander van. Als er een bestuursakkoord ligt en je die belangrijk vindt, dan moet je daar ook naar werken. En niet zomaar beginnen."

Sluipverkeer

Algra vindt het afsluiten van de weg ook lang duren: "De weg is nu twee maanden dicht, ik vind dat voor een drukke weg erg lang." De CDA'er is daarom bang voor sluipverkeer.
CDA-Statenlid Rendert Algra
Gedeputeerde Avine Fokkens geeft in reactie aan dat er nooit helemaal kan worden voorkomen dat mensen een sluiproute pakken. "Ik heb liever dat mensen de aangewezen omleidingen volgen. We doen dit om de verkeersveiligheid te bevorderen. Maar als je iets aanpakt, volgt onherroepelijk overlast."

Korte termijn

Fokkens vindt de kritiek van Algra niet helemaal terecht. "De Staten hebben hier eerder al een besluit over genomen, in goed overleg met de buurtschappen. Het is nodig in het kader van de veiligheid. Wat we nu doen zijn maatregelen voor de korte termijn. Het onderzoek dat er komt is echt voor de langere termijn, dat zal nog wel een paar jaar duren. Maar zo lang kunnen we echt niet wachten."
Bij Raerd en Easterwierrum moeten nog ovatondes komen. Fokkens kan niet uitsluiten dat de weg daarom later nog eens een poos dicht moet. "Dat weten we gewoon niet."
In maart stelde de PvdA-fractie nog vragen over de toekomst van de Snitserdyk. De PvdA had zorgen over of de weg het verkeer in de toekomst goed aan kan en of de plannen geen overlast opleveren voor omwonenden.
Gedeputeerde Avine Fokkens