GroenLinks, PvdD en SP willen strengere handhaving op stikstofuitstoot

De Statenfracties van GroenLinks, PvdD en SP maken zich zorgen over de neerslag van stikstof op Friese natuurgebieden. De partijen vragen zich af of de huidige Wet Natuurbescherming wel voldoende bescherming oplevert. De fracties stellen vragen aan Gedeputeerde Staten omdat onlangs bleek dat stikstof desastreus is geweest voor de soortenrijkdom op de Veluwe.
Een bruggetje over het Alddeel in Natura 2000-gebied De Deelen © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Ook in Fryslân neemt het aantal dier- en plantensoorten af, maar het is volgens de partijen onduidelijk hoe snel dit gaat. Toch zijn de effecten van decennialange stikstofuitstoot 'onmiskenbaar aanwezig', zo schrijven de partijen.

Betere monitoring-lijst

In Natura 2000-gebieden wordt maar met een beperkte soortenlijst de invloed van stikstof onderzocht. Volgens de fracties is die lijst wat te beperkt: insecten worden bijvoorbeeld niet systematisch geteld. De fracties willen daarom weten of de lijst ook kan worden uitgebreid.
Daarnaast denken de partijen dat het beleid van vandaag de dag met name gericht is op Natura 2000-gebieden. Maar ook in andere delen van Fryslân zou meer aandacht moeten zijn voor biodiversiteit en natuurwaarden. De Wet Natuurbescherming zou daar handvaten voor moeten bieden.

Vergunningen voor boeren

De fracties kijken ook kritisch naar het geven van vergunningen aan boeren. In het kader van de Wet Natuurbescherming is er een grote achterstand, de fracties zeggen dat het er op lijkt of alles op alles wordt gezet om ondernemers maar een vergunning te geven. Maar de belangen van de natuur zouden er ook goed in moeten worden meegenomen.

Snelheidscontrole

Een andere maatregel is om stikstofneerslag te beperken zou een permanente trajectcontrole kunnen zijn, stellen de fracties voor. De snelheid op wegen in het land is omlaag gebracht, maar lang niet alle automobilisten houden zich er aan. Daarom zou de provincie erop moeten aandringen om 'handhaving structureel te intensiveren.'
© Timo Jepkema, Omrop Fryslân