Kunnen kievitskuikens meer insecten vinden in braakliggende zwarte grond?

Kinne ljippepiken better oerlibje as boeren in stik fan harren lân omploegje en braak lizze litte? Dat is de fraach dy't sintraal stiet yn it ekspiriment yn Oentsjerk, Kollum, Driezum, Lekkum en de Wynsterpolder.
© Vogelbescherming Nederland
In de braakliggende stukken zwarte grond kunnen kievitskuikens eenvoudiger insecten vinden, is het idee. Om te onderzoeken of dat klopt, zal onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga het aantal insecten in deze gebieden tellen. Bovendien krijgt een aantal volwassen kievitsparen een gps-zender om de poot om te kijken of ze op de braakliggende gebieden afkomen. Uiteraard moeten deze paartjes wel kuikens hebben. Ook dat wordt gecontroleerd.
Het experiment is een project van vereniging De Noardlike Fryske Wâlden en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Fryslân.
Braakstroken