Meer dan 80.000 mensen ondertekenen het reddingsplan voor de grutto

Al meer dan 80.000 mensen hebben de afgelopen maand de petitie van de Friese Milieufederatie getekend om de grutto te redden. Het gaat slecht met de grutto. Daarom is er een grootschalig plan bedacht om ervoor te zorgen dat de weidevogel niet uitsterft.
Jonge skries yn it fjild © Omrop Fryslân
In het plan van de Friese Milieufederatie staan diverse voorstellen om de grutto te redden. Zo zouden er dertig gebieden van duizend bunder moeten komen waar boeren en natuurbeheerders zich maximaal inzetten voor de weidevogels. Ook stelt de milieufederatie voor om langlopende overeenkomsten met boeren af te sluiten voor agrarisch natuurbeheer.
Het plan voor het redden van de grutto zou het Rijk 35 miljoen euro per jaar kosten. In de petitie roep de Friese Milieufederatie de nieuwe regering op om dit plan op te nemen in het regeerakkoord.
Oud-politicus Pieter Winsemius was in het verleden minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Hij is initiatiefnemer van het plan om de grutto te redden en is blij met alle handtekeningen onder de petitie. "Iedereen wil graag dat de grutto overleeft, hij is het symbool van onze weidevogels. Met deze petitie kunnen we echt een vuist maken."

Compensatie voor de boeren

Volgens Winsemius heeft het plan zeker kans van slagen. "We zitten op het moment in een heel spannende fase. Het plan ligt bij het kabinet, waar wordt gekeken of er geld vrijgespeeld kan worden. Dit geld is nodig om de boeren te compenseren voor hun nieuwe vorm van weidebeheer. Boeren moeten heel veel dingen laten, dus daar moet je ze voor vergoeden."

Andere focuspunten

Naast geld is er meer nodig, weet ook Winsemius. "Je moet grote aaneengesloten gebieden hebben om dit nieuwe weidebeheer succesvol te kunnen uitvoeren. Het gebied moet vrij nat zijn. Er zitten in Friesland zo'n 15 gebieden die daarvoor in aanmerking komen. Dus dat is vrij spannend."
Tot besluit ziet de Friese Milieufederatie ook naar andere zaken. zoals predatiebeheer. "Vijftig procent van de gruttokuikens wordt opgegeten door roofdieren. De vraag is hoe je deze dieren buiten de deur houdt. Ook daar willen we ons over buigen."

Steun ook het plan om de grutto te redden

Op de website van de Friese Milieufederatie kan iedereen de petitie ondertekenen om de grutto te redden.