Geluidsisolatie in huizen rond vliegbasis onvoldoende, stellen actiegroepen

De bestaande geluidsisolatie van huizen in de omgeving van de vliegbasis in Leeuwarden is onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek dat onder meer de werkgroep Laagvliegroutes Friesland Nee in samenwerking met andere actiegroepen tegen laagvliegen heeft laten uitvoeren.
© SRFotografie
Nu de -F16's op de vliegbasis zijn vervangen door F-35's nemen de geluidsniveaus sterk toe, volgens het onderzoek, dat is uitgevoerd door een luchtkwaliteitsexpert. De isolatie in de huizen, die in de jaren 80 en 90 in aanmerking kwamen voor geluidsbescherming, is onvoldoende om het geluid van de F35's onder een bepaald niveau te houden.
Het geluidsisolerende glas in de huizen laat te harde geluidspieken toch door. "Je komt na demping nog steeds op 85 decibel binnenhuis", zegt Flip Boer, de voorzitter van de werkgroep Laagvliegroutes Friesland Nee. "Dat is onwaarschijnlijk veel. Bij evenementen in de gemeente Leeuwarden zijn die kaders beduidend lager."

Defensie kan zich niet vinden in cijfers

Dat de F-35's meer geluid maken dan de F16's is algemeen bekend en wordt ook erkend door Defensie. Maar zij kunnen zich niet vinden in de cijfers van dit nieuwe onderzoek van de actiegroepen, zeggen ze in een verklaring: "Wij herkennen ons niet in de aannames. Vooropstaat dat wij ons met de F-35's aan de bestaande geluidscontouren houden moeten en waar we ons ook aan zullen houden."
Het geluid van de gevechtsvliegtuigen moet binnen die bestaande 'geluidscontouren' blijven die zijn opgesteld. Toenmalig minister Hennis-Plasschaert van Defensie zei in 2013 dat die maximale geluidsniveau's niet zouden worden opgerekt met de komst van de F-35.
Het probleem voltrekt zich straks niet alleen in de dorpen rondom de vliegbasis, maar in een veel groter gebied.
Flip Boer over het geluidsoverlast van de F-35's
Maar de werkgroepen in meerdere provincies maken zich zorgen over de intensiteit van het geluid, nu ook binnenshuis te hoge geluidsniveaus zijn gemeten. "De verwachting is dat het ook een probleem gaat worden in het nieuwe oefengebied", zegt Boer. "Dat is ongeveer 8.000 vierkante kilometer, een kwart van Nederland. Het probleem voltrekt zich straks dus niet alleen in de dorpen rondom de vliegbasis, maar in een veel groter gebied. En daar zijn de huizen ook nog niet geïsoleerd."

Eerst meer onderzoek

Volgens Defensie is het nog te vroeg om conclusies te trekken, omdat er momenteel nog ervaring wordt opgedaan met de F-35's. "We doen ervaring op met het toestel om te kijken naar wat het betekent voor de omgeving, wat de ervaringen met geluidsoverlast zijn en wat effect op het geluid heeft, zoals geen scherpe bochten maken, om zo de overlast te beperken".
Defensie zegt dat er een geluidsonderzoek loopt met behulp van het geluidsmeetnet bij de vliegbasis waar de omwonenden bij betrokken zijn. Daar wil Defensie eerst de conclusies van afwachten. Een stuurgroep met omwonenden, de gemeente en de provincie praat volgende week over wat ze onderzocht willen hebben op het gebied van isolatie. Wanneer dat onderzoek plaatsvindt en wanneer daar de resultaten van bekendgemaakt worden, is nog niet duidelijk.
Flip Boer over de geluidisolatie