Raadsleden verbijsterd over besloten geitenhouderij-overleg Weststellingwerf

In de gemeenteraad van Weststellingwerf is consternatie ontstaan over de aanvragen van geitenhouderijen. De gemeente heeft vorige week besloten dat er geen nieuwe geitenhouderijen mogen komen en dat bestaande bedrijven niet mogen uitbreiden. Het college was bang dat er nog vlug veel aanvragen zouden worden ingediend en koos voor een geheime bijeenkomst. Dat viel niet bij alle fracties goed: sommige raadsleden zijn in ontsteltenis uit het overleg gestapt.
Ergernis over de besluitvorming over geitenhouderijen in Weststellingwerf
Een van de opgestapte raadsleden is Ton Mulder van de fractie Blijf Stellingwarfs. Hij legt uit dat er aanvankelijk niet mocht worden gesproken over het onderwerp, het ging om een besloten raadsoverleg. "In de 19 jaar dat ik in de raad zit heb ik dat nog nooit meegemaakt. De burgemeester heeft er ook veel moeite mee gehad. Het was heel chaotisch."

Open politiek

Mulder pleit juist voor een open en democratische politiek. "Een politiek waarin burgers weten waarover we praten en beslissingen nemen. Dat hebben we meteen aangegeven: dit moet in openbaarheid. Je hebt het recht om je mening te geven, of je nu voor of tegen bent. De raadsleden moeten dat mee kunnen nemen. Maar dat was hier weggevaagd."
© Shutterstock.com (travelfoto)
Volgens Mulder kwam dit met name omdat men bang was voor een grote toestroom van geitenhouderijen. Landelijk mag dat op veel plekken al niet meer, maar in Weststellingwerf was er nog wel ruimte voor in het bestemmingsplan. "Het argument was: als men in andere regio's zou weten dat er hier een hiaat zit in de omgevingswet, dan zouden er wel 200 aanvragen kunnen komen van agrariërs die om willen schakelen naar een geitenhouderij. Die zijn meer rendabel dan veehouderijen. Daarom wilde men dat er geen nieuwe aanvragen in behandeling konden worden genomen."

Geen slapende honden wakker maken

Het college wilde dus geen slapende honden wakker maken. Het verzoek van het college verbaasde ook Ronald Westenberg van D66. "Het stuitte mij tegen de borst. Dit is een normaal onderwerp, dat niet achter gesloten deuren hoort. Het dient besproken te worden. Daarom hebben wij gezegd: aan deze manier van politiek bedrijven doen wij niet mee. De reden is dat de angst regeert: stel nou dat iedereen hier in Weststellingwerf een geitenhouderij wil beginnen."

Consequenties dragen

Er werd door de gemeente een onderzoek aangehaald waarbij verklaard werd dat geitenhouderijen een risico voor de volksgezondheid zijn. Westenberg: "Dat gaat ons te ver. Als verstandige mensen hebben wij die bestemmingsplannen opgesteld. Als die ruimte bieden voor zulke dingen, dan hebben we het niet goed of bewust op papier gezet. Dan zijn de consequenties voor ons. De boel staat nu tijdelijk op slot." Er lopen enkel nog drie aanvragen die er al waren. Twee voor omzetting van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij in Boijl en De Hoeve, en een van een geitenhouderij in Oldeholtpade. "Die verzoeken lopen nog. Maar de rest gaat niet door," zegt Westenberg.
Het gemeentehuis van Weststellingwerf © Omrop Fryslân, Joris Kalma