Jongfryske Mienskip: ministerie discrimineert statushouders en Friese taal

De Jongfryske Mienskip vindt dat het ministerie van Sociale Zaken statushouders en de Friese taal discrimineert. Er zou meer moeite moeten worden gedaan om asielzoekers in te burgeren in de Friese samenleving en taal.
© Omrop Fryslân
Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen had het ministerie eerder expliciet gevraagd om geld voor de inburgering van statushouders in de Friese taal. In de afgelopen jaren zou namelijk gebleken hebben dat asielzoekers en statushouders graag Fries willen leren.
"Wanneer statushouders in Fryslân wonen, zijn ze juridisch gezien Friezen en vallen ze onder het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden", schrijft de Jongfryske Mienskip. In andere Europese regio's zoals Südtirol of Catalonië leren statushouders ook twee talen. Daar zou Fryslân een voorbeeld aan moeten nemen.
Met het ratificeren van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden heeft de Nederlandse regering zich verplicht om op alle passende niveaus de mogelijkheid te bieden om Fries te leren. De gemeente heeft aangegeven te willen faciliteren en statushouders zeggen de Friese taal te willen leren.

Inspanningsverplichting

Daarmee heeft de overheid volgens de Jongfryske Mienskip een inspanningsverplichting. De organisatie wijst de overheid op het nakomen van door zichzelf ondertekende verdragen.
De Jongfyske Mienskip heeft gedeputeerde Sietske Poepjes gevraagd om actie te ondernemen op de kwestie. De Mienskip heeft ook twee klachten van disriminatie ingediend bij antidiscriminatiebureau Tûmba in Leeuwarden.