Veiligheidsregio waarschuwt voor grotere kans op natuurbranden

Er is op dit moment een verhoogde kans op natuurbranden in de provincie: Veiligheidsregio Fryslân heeft dinsdag bekend gemaakt dat er nu sprake is van risicofase twee: extra alert. "Dit betekent dat de kans op het ontstaan en vooral de kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand groter is," legt Henk Schuijn als deskundige van Brandweer Fryslân uit. In de afgelopen periode waren er al meerdere brandjes, bijvoorbeeld bij Driezum, Ternaard, Paesens en Broek.
Een rookverbod in Heerenveen, voor Hepkema’s Bos © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Voor het bepalen van het risiconiveau zijn er twee meetstations in Fryslân: bij Beetsterzwaag en Terschelling. "Daarmee kunnen we om het uur monitoren wat de natuurwaarden voor de droogte. Op grond daarvan kunnen we een fasewisseling doorvoeren. Vannacht om twaalf uur gingen we van fase 1 naar fase 2: dus van normale alertheid naar het vragen van extra alertheid van burgers," zegt Schuijn.
Het is volgens Schuijn al een hele poos te droog. "Er was een vrij forse wind, een lage luchtvochtigheid en de zon erbij, dan droogt de natuur snel uit. Dat maakt ons extra alert. Maart en april zijn vaak al gevaarlijke seizoenen, ook omdat na de winter alle vegetatie droog is, de sapstromen zijn nog niet goed op gang, er is veel dode heide en er is veel dood hout door de letterzetter, een insect dat bomen kapot maakt."

Risico door intensief gebruik

Schuijn legt uit dat er voor Nederland een specifiek risico betstaat omdat natuurgebieden vaak heel intensief worden gebruikt. "Er wordt gerecreëerd, gewoond, er is soms bijzondere bewoning van verzorgingstehuizen, defensie heeft er oefenterreinen, er zijn grote campings en bungalowparken. Dat betekent dat er in onze kleine gebieden heel veel mensen vertoeven. Als er dan een grote natuurbrand is met harde wind, dan kan een brand zich binnen een uur over anderhalve kilometer verspreiden. Met die postzegels die we aan natuurterrein hebben, is het snel risicovol."
Henk Schuijn van Brandweer Fryslân
De grote vraag is volgens de brandweer hoe het weer zich in de zomer zal ontwikkelen. "De afgelopen drie jaar hebben we mooie zomers gehad met hoge temperaturen, lage luchtvochtigheid en harde wind. Als het weer zo gaat, dan houd ik mijn hart weer vast."

"Vuur in de natuur is veelal mensenwerk"

Schuijn is klip en klaar over de oorzaak van de meeste natuurbranden: "Vuur in de natuur is veelal mensenwerk. Al dan niet opzettelijk, ondoordacht of per ongeluk. Het kan ook mechanisch zijn, zoals een brand door een vastgelopen rem van een trein of een hete katalysator van een geparkeerde auto in hoog gras. Maar mensen vormen wel de belangrijkste oorzaak. Daarom: geniet van de natuur, maar wees alert met wat u doet."