Hoogleraren kritisch op stroomkabel door Schiermonnikoog

Drie hoogleraren hebben woensdagavond op een informerende raadsvergadering op Schiermonnikoog uitgelegd waarom de komst van een stroomkabel door het eiland en over het Wad een slecht idee is. Die stroomkabel is nodig om de stroom van een nieuw, groot windmolenpark 67 kilometer ten noorden van het eiland naar Eemshaven te krijgen.
Leppelbekken op in Waadeilân © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Er wordt nu feitelijk naar twee routes gekeken voor die kabel; een waarbij een deel door het geulenstelsel loopt aan de oostkant van het eiland bij de Balg en een andere die over het wantij loopt. Een wantij is een plek waar twee zeestromen samen komen. Het water is daar in het algemeen wat ondieper en het Wad is daar het stabielst.
Die stabiliteit geldt echter ook voor een groot deel voor uiteinden van de geulen waar de kabel doorheen kan komen. "Juist omdat het daar zo stabiel is, is het Wad daar ook het meest soortenrijk", zegt hoogleraar Kustecologie Tjisse van der Heide van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).
In het gebied liggen ook veel mosselbanken die je niet gemakkelijk terug krijgt als die deels of helemaal verdwijnen. Datzelfde geldt ook voor zowel het kleine of grote zeegras dat er groeit.

Lepelaars

En die mosselbanken zorgen ervoor dat een vijf keer zo groot gebied daaromheen rijker aan ander leven wordt. Dat is ook goed te zien aan de gegevens die professor en hoogleraar trekecologie Theunis Piersma (RUG en NIOZ) aanleverde over hoe de lepelaars van Schiermonnikoog het Wad daar gebruiken. Dat is om er voedsel te vinden, maar niet alleen.
Op de plek waar de kabel door de kwelder bij het Groninger Hornhuizen aan wal komt, verzamelen de lepelaars van Schiermonnikoog en de Rottums zich in augustus en september om te verhuizen voordat ze weer op trek gaan naar het zuiden toe. De vogels zijn dan heel kwetsbaar en het betekent ook dat dit een heel bijzonder stukje Wad is.
Hoogleraar Tjisse van der Heide
De Balg op de eastpunt fan Skiermûntseach © Omrop Fryslân
Hoogleraar ecologie Han Olff aan de RUG wil daarom dat er nogmaals wordt gekeken naar een hele andere route van de stroomkabel. Hij vroeg zich af waarom die niet in het zeegat kan komen tussen Schiermonnikoog en Ameland. De kabel zou dan in Lauwersoog aan wal kunnen komen.
Zowel Natuurmonumenten als de Waddenvereniging maakten verder duidelijk dat ze bereid zijn om naar de rechter te stappen om de komst van de stroomkabel in dit gebied te weren.
Arjen Kok van Natuurmonumenten wil dat het ministerie van Economische Zaken de voet van het gaspedaal haalt zodat er tijd komt om een betere oplossing te bedenken. Een vergunning voor de aanleg van de kabel zou weleens onhaalbaar kunnen zijn door de bijzondere natuurkwaliteiten van het gebied.

Om tafel

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog maakte duidelijk dat er ook op het eiland zorgen zijn over de toekomst van dit zeer kwetsbare gebied. Schiermonnikoog en andere Friese gemeenten hebben met de provincie al overleg met de directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken over de kwestie en willen ook nog met de minister zelf om tafel.
Er wordt momenteel nog volop onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de natuur. Op aandringen van Van Gent gaan de drie hoogleraren ook nog om tafel met het ministerie en Tennet, de beheerder die verantwoordelijk is voor de aanleg van de kabels.