Landschapsarchitect: huizenbouw uit Deltaplan in Heerenveen en Drachten-Zuid

Wat betekenen de plannen voor 45.000 woningen uit het Deltaplan voor het landschap in onze provincie? Als het aan landschapsarchitect Peter de Ruyter ligt komen die woningen in Heerenveen en het Zuiden van Drachten, in de vorm van middelhoogbouw.
Stasjon Hearrenfean © Omrop Fryslân, Sian Wierda
De provincie Fryslân biedt aan om extra huizen te bouwen in ruil voor het aanleggen en verbeteren van treinsporen in het Noorden. Volgens landschapsarchitect Peter de Ruyter moet er geconcentreerd worden rond bestaand stedelijk gebied. Dat is nog niet al te vaak gebeurd in Fryslân. Als voorbeeld noemt Ruyter het stationsgebied van Heerenveen. "Als je daar het station uitloopt dan waai je bijna uit je kleren. Daar ligt wel echt een kans om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren."
Er staan nu al huizen maar de dichtheid rond het station kan worden vergroot. Dat kan dan in de vorm van middelhoogbouw van vijf of zes lagen hoog. "Ik kan me voorstellen dat dat voor die plek wel een verbetering kan zijn."
Drachten is ook een voorbeeld waar je van zou kunnen zeggen dat daar woningen bij kunnen komen. "Als daar een station komt dan zou je in Drachten Zuid kunnen investeren in een wat dichtere middelhoogbouw."
it foarstelde trajekt fan de Lelylijn © eigen foto

Geen woningen voor kleinere dorpen

Op het platteland staat dorpen te springen om meer woningen. Ook om de eigen jeugd een plek te geven. Maar meer woningen voor deze dorpen moet gescheiden worden gehouden van de 45.000 woningen die zijn bedoeld voor het Deltaplan, vindt De Ruyter. "Voor die woningen heb je de Lelylijn niet nodig. Ik denk dat je die twee zaken uit elkaar moet houden. De Lelylijn is echt bedoeld om de bestaande centra te versterken. Ik kan me ook voorstellen dat je het koppelt aan de werkgelegenheid in bijvoorbeeld Drachten", legt De Ruyter uit.

Purmerend of Zoetermeer

Fractievoorzitter van de FNP, Sijbe Knol ziet de woningbouw niet zitten en waarschuwde maandag voor een 'verpurmerendisering'. "Dat vind ik te populistisch uitgedrukt", reageert De Ruyter daarop. "Als je kijkt naar het centrum van Heerenveen en de rand van Drachten dan kun je daar echt wel wat toevoegen."
Wel zou De Ruyter willen pleiten voor een landschapsfonds. "Op een gegeven moment krijg je een waardevermeerdering van de gronden. Zeker in Drachten Zuid kan ik me dat voorstellen. Dat moet je koppelen aan investeringen in het integraal landschapsfonds. Daarmee kunnen we ook een bijdrage leveren aan de bodemdalingopgave en de biodiversiteit. Dat belangrijk voor de kwaliteit van leven in Friesland," zegt De Ruyter.

Bredere visie

Volgens de landschapsarchitect moeten de plannen voor de Lelylijn verder worden getrokken als alleen de woningbouwopgave. "Er komen enorm veel opgaven op het Friese landschap af, ook juist in dat deel waar het tracé van de Lelylijn zou moeten komen." De Ruyter doelt daarmee op de bodemdaling, het verlies van biodiversiteit en de ontwikkeling van de landbouw tussen Drachten en Heerenveen. "Ik mis een beetje de integrale blik van hoe die lijn een onderdeel kan zijn van een veel bredere opgave."
De Ruyter mist een bredere visie. "Woningbouw is een belangrijk item ook in de onderhandelingen voor het regeerakkoord, maar het is natuurlijk maar één van de zaken. Zeker in het noorden van Nederland is juist de rust, de ruimte en de kwaliteit van het landschap enorm waardevol. Daar moet je heel zorgvuldig mee om gaan."
Peter de Ruyter