VIDEO: "Ik maak me zorgen over een jongetje bij ons op de groep"

Wie ziet het als een kind mishandeld wordt? En wat kan diegene dan doen? In de zesde aflevering van de serie Fan binnenút is programmamaker Miranda Werkman bij kinderopvang Kinderwoud om te zien hoe zij dit aanpakken. En waar kun je terecht met vragen en meldingen over kindermishandeling?
De telefoontjes en berichten van mensen die advies vragen of een melding doen over kindermishandeling worden behandeld bij Veilig Thuis Friesland. Telefoontjes van professionals zoals medewerkers van de kinderopvang en juffen, maar ook van opa's, buren of slachtoffers zelf. Maar niet iedereen durft contact op te nemen, vaak uit angst dat de kinderen meteen uit huis worden gehaald.
In Fan binnenút, wa soarget foar in feilich libben? kijkt programmamaker Miranda Werkman achter de deuren van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. De serie geeft een indringend beeld van het werk van Jeugd- en Gezinsbescherming, Jeugdreclassering en Veilig Thuis Friesland.
De serie Fan binnenút, wa soarget foar in feilich libben? is iedere maandag te zien om 17.15 uur en wordt elk half uur herhaald.
Vragen of vermoedens van kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld? Bel 0800-2000 (gratis, 24/7) of chat met Veilig Thuis. Op de website van Veilig Thuis staan ook vaak gestelde vragen.