Provincie Fryslân heeft dit jaar 120 steenmarters gedood

De provincie Fryslân heeft dit jaar in veertien proefgebieden in totaal 120 steenmarters gedood. Het vangen - en in sommige gevallen dus doden - van de steenmarters is onderdeel van een proef om te kijken hoe de provincie in de toekomst weidevogels beter kan beschermen tegen steenmarters.
Een steenmarter bij eieren © ANP
Het doden van steenmarters is niet gebruikelijk, zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. Normaal gesproken worden ze verplaatst naar een gebied zonder weidevogels. "Maar dat is niet altijd in het belang van het dier. Er moet wel een goed leefgebied zijn. Dus deze 120 steenmarters die we hebben gevangen, hebben we eerst onderzocht op ziektes, gewicht, leeftijd enzovoort."

Doden mag niet zomaar

Verplaatsen is dus niet altijd in het belang van de steenmarter. Om ze dan maar te doden, was eerst ook niet toegestaan. De steenmarter is bijvoorbeeld een beschermde soort. Maar met deze proef is er een ontheffing en mogen ze wel worden gedood. "Er zit wel een maximum aan", zegt Fokkinga. "We verwachten dat we dit jaar uitkomen op zo'n 180 stuks. En er zijn in totaal duizenden steenmarters in onze provincie."
De provincie geeft ontheffingen om op dieren te jagen als de predatiedruk op de weidevogels te hoog is. Dat is vooral zo voor bijvoorbeeld vossen, zegt Fokkinga. De proef om ook steenmarters te vangen is onlangs uitgebreid van acht naar veertien gebieden.

Afschieten is geen wondermiddel

Dat het niet goed gaat met de weidevogels is niet opgelost door andere dieren af te schieten, moet de gedeputeerde erkennen. Het agrarische landschap zorgt ervoor dat weidevogels niet altijd eenvoudig aan eten kunnen komen. Fokkinga: "We werken er ook aan om natuurgebieden beter op elkaar aan te sluiten en er meer variatie in te brengen. Maar dat gaat niet zo snel."
Er zijn nog 15 andere weidevogelgebieden in Fryslân die niet deel uitmaken van de proef, maar waar natuurbeheerders en vogelwachters wel de nestpredatie in de gaten houden. In totaal worden daar 170 wildcamera's voor ingezet.