Natuurorganisaties willen dat overheden steun intrekken voor stroomkabel Schiermonnikoog

Het Rijk, maar ook alle betrokken gemeenten en provincies moeten terug naar de tekentafel als het gaat om de aanleg van een nieuwe stroomkabel, die van een windmolenpark in de Noordzee door Schiermonnikoog heen naar de vaste wal moet. Ook moet het zogeheten regio-advies van gemeenten en provincies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat worden ingetrokken, zo vinden diverse natuurorganisaties.
Arjen Kok van Natuurmonumenten op de Balg aan de oostkant van Schiermonnikoog © Omrop Fryslân
Die oproep doen Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen in een brief aan de lokale en regionale overheden, waar ook provincie Fryslân en veel Friese gemeenten onder vallen.

Open brief

Volgens de natuurorganisaties is de schade aan de natuur te groot en niet goed te compenseren met wat voor maatregel dan ook. De werkgroep Lepelaars wijst bijvoorbeeld op het grote belang van de natuur daar voor de lepelaars. Ook is er geen draagvlak voor bij de bevolking.
Intussen hebben Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en nog een aantal organisaties zich nu ook in een open brief uitgesproken tegen de plannen.

Eemshaven

De regionale en lokale overheden adviseerden het Rijk eerder een tracé voor de kabel aan de oostkant van het Wad naar de Eemshaven. Toen die optie wegviel, is men akkoord gegaan met een kabel onder Schiermonnikoog. Maar dan wel met een aantal voorwaarden. "Een daarvan is dat er een maatschappelijk gedragen proces zou moeten zijn. Daar gaat de minister niet of nauwelijks op in", zegt Arjen Kok van Natuurmonumenten.
Nu duidelijker wordt dat daardoor bijzonere, onaangetaste natuur daarvan te lijden heeft en het draagvlak ontbreekt, zou dat advies ingetrokken moeten worden. "Men is in voorgaande studies heel lichtzinnig omgesprongen met de effecten voor de natuur en het Wad." Daarnaast zou de kabel in Groningen dwars door landbouwgrond lopen.
"Het voelt alsof er over je wordt gepraat en niet mét je. Dat hoeft volgens mij niet", besluit Kok. "We hebben vorige week met een aantal partijen een voorzichtig eerste gesprek gehad en ik hoop dat dat erin uitmondt dat we teruggaan naar de tekentafel."
De Balg op het oostpunt van Schiermonnikoog © Omrop Fryslân
Arjen Kok van Natuurmonumenten