Te weinig doorstroommogelijkheden voor dakloze jongeren in Fryslân

Voor jongeren met meervoudige problematiek zijn er te weinig doorstroommogelijkheden in Fryslân. In 2020 zijn er minder dakloze jongeren opgevangen in de nachtopvang van Zienn in Leeuwarden in vergelijking met een jaar eerder. Maar de jongeren die opgevangen zijn, bleven veel langer in de opvang. Dat blijkt uit cijfers die Omrop Fryslân heeft opgevraagd.
Net in soad trochstreammooglikheden foar dakleaze jongelju
Volgens interventiemedewerker Marco Kok komt dit doordat de problematiek bij de jongeren in de opvang steeds complexer wordt en de locaties waar deze jongeren worden opgevangen kunnen steeds vaker vol zitten. "Ze krijgen steeds vaker nee te horen en komen dan weer in de nachtopvang en corona helpt daar nu ook niet bij." Als interventiewerker slaat Kok een brug tussen jeugd die in de problemen zit en hun toekomstige begeleiding. Met zijn team werkt Marco over heel Fryslân.
Er zijn vele organisaties in Friesland die beschermd wonen aanbieden maar niet voor de jongeren, in de nachtopvang, met meervoudige zwaardere problemen, zoals verslavingen, schulden, psychische problemen en gedragsproblemen. Deze jongeren kunnen bij vele voorzieningen niet terecht omdat zij werken met contra-indicaties. Dit zijn redenen om iemand dan niet te ondersteunen of in zorg te nemen. Voorbeelden zijn het gebruiken van harddrugs of ernstige gedragsproblemen.
Door corona is het alleen maar moeilijker geworden om deze jongeren te helpen, zegt Kok. Volgens hem vinden ze de weg naar de hulpverlening minder snel. "Door het virus moet alles op afspraak. Dit betekent dat als jongeren aan de bel trekken, er een afspraak wordt gemaakt bijvoorbeeld voor twee dagen later. Maar dan komen ze vaak niet opdagen. Ze moeten op elk moment van de dag binnen kunnen lopen, we willen op dat moment gezien en gehoord worden."

Frustratie

Dat deze jongeren langer in de nachtopvang moeten blijven, zorgt voor veel frustratie, vertelt begeleider Ilkin Guliyev. "Het is lastig om in de nachtopvang te blijven. Je hebt geen privacy en je moet overdag weer naar buiten, ongeacht het weer."
Verslaggever Maaike van der Hoek bij Zienn
In de nachtopvang in Leeuwarden is op dit moment per nacht plaats voor zes jongeren in een speciale afdeling. Maar op plek te houden willen begeleiders en interventiemedewerkers het liefst zo snal mogelijk een doorstroommogelijkheid hebben voor jeugd die in de nachtopvang komt. Maar nu is dat moeilijk.
Guliyev: "Het liefst proberen we dit binnen drie maanden te doen, dat lukt niet altijd. Er zijn te weinig mogelijkheden die dit soort jongens willen en kunnen begeleiden. De doelgroep verandert en er wordt niet goed genoeg mee veranderd."

Vraagtekens

Dit jaar is er 3,5 miljoen euro om de dakloosheid in Fryslân aan te pakken. Daarvan gaat bijna 1,3 miljoen naar het voorkomen van dakloosheid bij jongeren of het verbeteren van hun opvang. De vraag is of de 3,5 miljoen echt wat zal opleveren voor de jongeren die in de nachtopvang komen. Kok zet hier zijn vraagtekens bij. "Daar is eigenlijk nog geen oplossing voor."

Daklozenopvang Leeuwarden

Jaar Aantal Gemiddeld verblijf
2018 30 17
2019 62 25
2020 48 39