Naast grutto wil Vogelbescherming nu ook eigen Aanvalsplan Grutto redden

Vogelbescherming Nederland komt met een petitie waarin ze de regering oproepen hun Aanvalsplan Grutto uit te voeren. Dat plan werd in november overhandigd aan minister Carola Schouten, maar er wordt te weinig mee gedaan, zegt de vogelbescherming.
In alarmearjende skries © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Het plan is een initiatief van oud-minister Pieter Winsemius, It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland. Het wordt breed gedragen door andere natuurorganisaties, maar ook door de landbouwsector en zes provincies.
Het gaat slecht met de weidevogelstand en de grutto (de nationale vogel) verdwijnt langzamerhand uit ons land. En juist in Nederland broedt maar liefst 80 procent van de Europese populatie. Dat maakt de verantwoordelijkheid van Nederland, groot volgens de partijen.

Het Aanvalsplan Grutto:

Volgens het plan moeten er speciale gebieden worden aangewezen die voor de grutto en andere weidevogels geschikt worden gemaakt. Het gaat om gebieden van zo'n 1.000 hectare, in de zes provincies waar de meeste grutto's broeden, onder andere in Fryslân. Het plan is gericht op 30 grote weidevogelgebieden.
Nu initiatief van de politiek uitblijft, komt de vogelbescherming zelf in actie. De organisatie roept op tot het tekenen van een petitie om ervoor te zorgen dat er toch wat zal gebeuren.