HEA! Het laatste riet

Als 8-jarig jongetje knipte hij al bosjes riet met een schaar en verkocht die. Bij Harmen Elzinga zat het rietsnijden er van jongs af aan al in. Zijn opa en vader waren ook rietsnijders. Bij Earnewâld maait Harmen samen met zijn makker Frans Wiersma de laatste stukjes riet. Het snijden is bijzonder weersgevoelig. Het riet mag niet nat worden gesneden, want dan gaat het rotten. Nu het broedseizoen is begonnen, is het maaien afgelopen.
HEA! Rietsnijder Harmen Elzinga