PBL: Boeren moeten landbouwgrond inleveren voor huizen en natuur

Boeren moeten de komende jaren tienduizenden hectare inleveren om plaats te maken voor nieuwe natuur, woningbouw en het opwekken van duurzame energie. Momenteel wordt bijna 60 procent van de grond in Nederland gebruikt door de landbouw. Als alle plannen doorgaan, is dat in 2050 nog de helft. Dat is een vermindering van 180.000 hectare, vergelijkbaar met Súdwest-Fryslân, Harlingen en De Fryske Marren bij elkaar.
Koeien in de wei bij de Ouwster-Trijegeaën © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Dat staat in het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte, dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) donderdag presenteert. Het PBL is de belangrijkste adviseur van het Rijk op het gebied van ruimtelijke ordening.
Volgens het PBL staat het nieuwe kabinet voor dringende keuzes bij de toekomstige inrichting van Nederland. Tot 2030 moeten er een miljoen huizen bij worden gebouwd, er is nieuwe natuur nodig, er wordt ruimte gezocht voor windmolens en zonneparken, en er zijn snel maatregelen nodig om de gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan.

Goede keuzes maken voor de toekomst

Het nieuwe kabinet moet bij het inrichten van Nederland en het verdelen van de ruimte keuzes maken die toekomstbestendig zijn. In het verleden is grond en ruimte voornamelijk gebruikt voor economisch gebruik, zoals intensieve veehouderij. "Juist nu Nederland voor zulke grote opgaven staat, begint zich dit steeds meer te wreken."
Den Haag moet landelijk in kaart brengen wat de behoeften zijn en waar die het beste kunnen worden ingevuld. "Het is de kunst om niet alleen snel huizen neer te zetten, maar te bouwen aan dorpen en steden waar mensen graag wonen, werken en verblijven", is de conclusie. "Het is nodig hiervoor een brede verstedelijkingsstrategie op te stellen die ook infrastructuur, groen, water en energie omvat."

'Te lang gewacht met lastige besluiten'

Dat is een "ingewikkelde puzzel", zegt het PBL, want in een klein land kan niet alles tegelijk. Het nieuwe kabinet moet knopen doorhakken, zegt PBL-onderzoeker David Hamers. Hij is een van de schrijvers van het rapport. De politiek heeft volgens hem lastige besluiten te lang voor zich uitgeschoven.