"Stroomproblemen kost Heerenveen ondernemers"

De problemen met het stroomnet op het bedrijventerrein van Heerenveen kunnen ervoor zorgen dat nieuwe ondernemers zich liever ergens anders willen vestigen. "We weten dat er veel ondernemers deze kant op willen komen," zegt Wilko Jan Aardema. "Als je dan zo'n signaal van Liander krijgt krap je jezelf achter de oren en kom je misschien niet."
Kijk naar de reportage
Eerder deze week werd bekend dat er in Leeuwarden problemen zijn met de stroomvoorziening. De problemen lijken groter te worden. "Stroom is niet langer vanzelfsprekend", zei een woordvoerder van stroombedrijf Liander.
De problemen komen door de grote omslag naar elektriciteit. Zowel van bedrijven als van particulieren wordt de vraag steeds groter. Denk bijvoorbeeld aan het rijden met een elektrische auto. Liander maakt de vergelijking tussen het elektriciteitsnet en het wegennet.
"Je hebt snelwegen, provinciale wegen en lokale wegen", zegt Peter Hofland van Liander. "Je ziet nu dat er knelpunten ontstaan op het elektriciteitsnet door enerzijds de enorme hoeveelheid groene energie vanuit windmolens en zonneweiden en anderzijds de enorme grote vraag van bedrijven naar elektriciteit. Het net bestaat uit dunne kabeltjes, de lokale wegen."

File op het wegennet

Omdat er zoveel stroom doorheen moet, ontstaat er een soort van file. "We zijn op veel plekken aan het uitbreiden, maar het kan zijn dat mensen langer moeten wachten voordat hun zonnepanelen terug kunnen leveren aan het net, voordat een laadpaal op het net is aangesloten en voordat het extra vermogen voor een warmtepomp beschikbaar is", vervolgt Hofland. "Elektriciteit is niet meer zo vanzelfsprekend als het was. Vraag het tijdig aan en houd er rekening mee dat het langer duurt dan dat je verwacht."
De oanlis fan in nij stroomnet by Drachten © ANP
Wilko Jan Aardema van de ondernemersvereniging
Dat is precies het geval in Heerenveen. Daar wacht men te lang op stroom en daar kunnen de bedrijven in aanbouw geen stroom meer krijgen. "We hebben hier een serieuze economie," zegt Wilco Jan Aardema van de ondernemersvereniging.
"Liander weet wat de problemen zijn en wat de ambities van Heerenveen zijn. Liander luistert naar ons, maar doet vervolgens niets. In ieder geval niet voldoende, want er komen steeds meer problemen. Heerenveen staat niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst."

Ondernemers blijven weg

Volgens Aardema kan het ervoor zorgen dat ondernemers niet meer komen. "We weten dat er veel ondernemers deze kant op willen komen. Als je dan zo'n signaal van Liander krijgt krap je je achter de oren en kom je misschien niet. Sommige partijen zullen zich bedenken en hier niet komen. Dat zou heel spijtig zijn."
Wethouder Hedwich Rinkes over de problemen

Het kan niet snel genoeg

Aardema krijgt in zijn verhaal bijval van wethouder Hedwich Rinkes. "Het gaat natuurlijk wel om grote trajecten die door heel Nederland gaan", zegt Rinkes. "Dat realiseren we ons ook goed, maar we komen op voor onze bedrijven en onze belangen." De gemeente is volgens de wethouder met Liander in gesprek en wil dat het niet alleen bij plannen blijft maar dat er ook actie op komt.
Rinkes: "Liander realiseert zich wat de noodzaak is, dat wij vanuit Nederland bekeken een plattelandsregio zijn. Maar we zijn wel een banenmotor voor de toekomst. Dat willen we blijven en daar hebben we Liander bij nodig. Zij zetten nu stappen in het verbeteren van het net, maar het kan niet snel genoeg."