Kruidenrijk gruttoland trekt veel meer insecten, wijst onderzoek bij Ferwoude uit

Het mag dan als een open deur klinken, maar op kruidenrijk grasland komen meer vliegende insecten voor dan op grasland en akkers waarop maar één gewas groeit. Daar is nu ook Fries bewijs voor, door een onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University en het Kenniscentrum Insecten dat ten noorden van Ferwoude is uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan met automatische insectencamera's. Grasland met veel biodiversiteit is goed voor zowel de grutto als voor insecten.
© Grutto Landschap Project
Er zijn drie camera's bij Ferwoude geplaatst die er van april tot en met juni hebben gestaan. Het gaat om het gebied Piipkaniel, in de polder Gaast-Ferwoude. Voor alle insecten is geprobeerd ze op naam te brengen. De drie stukken grond die ervoor gebruikt zijn, waren goed vergelijkbaar wanneer het gaat om grondsoort en waterhuishouding.

Groot verschil door plantdiversiteit

Gemiddeld zaten er op een dag 40 procent meer insecten dan op monocultuurgrasland. Op maisakkers gaat het zelfs om 60 procent minder. De dansmuggen werden het vaakst gesignaleerd.
Volgens de onderzoekers zijn de resultaten belangrijk voor het vormgeven van herstelprogramma's voor de broedpopulatie van grutto's. Jonge grutto's hebben veel insecten nodig. Op kruidenrijke weilanden is er dus ook meer voedsel beschikbaar dan op weilanden met minder plantendiversiteit.