Holwerd aan Zee weer stap dichterbij: Onderzoek naar effecten getijdemeer gestart

Het lijkt van buitenaf weleens wat stil, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan het project Holwerd aan Zee. Het plan om de zeedijk door te breken en een getijdemeer aan te leggen bij Holwerd komt steeds dichterbij. Deze week is onderzoeksbureau Acacia Water begonnen met hydrologisch onderzoek; om de effecten van het getijdemeer op de omgeving te onderzoeken.
De komende maanden doet Jouke Velstra namens Acacia Water onderzoek in Holwerd. "We bekijken wat het effect van het getijdemeer is op de omgeving", zo vertelt hij. "Gaat het waterpeil omhoog? Zijn er effecten op de naastgelegen percelen? Komt er meer verzilting in de omgeving? Op die vragen willen wij een antwoord geven. En we bekijken ook wat je daar eventueel aan kunt doen."
Voor het onderzoek worden gegevens gebruikt van meetinstallaties, die enige tijd terug al in de omgeving van Holwerd werden geplaatst. Velstra: "Er staat onder meer apparatuur in het veld van de boeren. Die meten bodemvocht, het zoutgehalte en het waterniveau in de percelen. En er zijn ook grotere palen geplaatst op vijf meter diepte. In totaliteit kunnen wij daarmee veel informatie krijgen over de omgeving."

Proces naar realisatie

Het hydrologisch onderzoek is een van de vele stappen in het proces naar realisatie van het project Holwerd aan Zee. Wat de financiering betreft is inmiddels 45 miljoen euro binnen, op het totale budget van 63 miljoen euro.
Jan Zijlstra en Jouke Velstra by Holwert. © Omrop Fryslân, Mats Gies
Jan Zijlstra van de stichting Holwerd aan Zee heeft er vertrouwen in dat het resterende bedrag de komende tijd ook wordt geregeld. "Wij willen eigenlijk eerst alles geregeld hebben, en dan pas beginnen met de aanbesteding en het graafwerk. Anders is het plan nog niet compleet. Er lopen momenteel ook nog meer onderzoeken en daarna volgt een definitief ontwerp."
Waarschijnlijk wordt volgend jaar begonnen met het vergunningentraject. In 2023 kan het project dan worden aanbesteed. Het is de bedoeling dat het getijdemeer en de dijkdoorbraak in 2025 realiteit is.