Liander: stroom voor nieuwbouw Leeuwarden en bedrijven Heerenveen niet zeker vanwege te weinig netcapaciteit

De problemen met de capaciteit van het stroomnetwerk in Fryslân zijn nog veel groter dan het college van Leeuwarden schetste. Dat zegt energiebedrijf Liander. Als er niet snel wat verandert aan dat netwerk dan kan de helft van de woningen die Leeuwarden wil realiseren in de nieuwbouwwijk Middelsee niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. In Heerenveen spelen dezelfde problemen, waar onvoldoende capaciteit is voor bijvoorbeeld een nieuw zuivelbedrijf.
Problemen op elektrisiteitsnet
Als een boer op dit moment zonnepanelen op de daken van zijn stal wil hebben, dan is dat dit jaar niet mogelijk. "Natuurlijk werken we wel hard aan nieuwe innovaties om ons netwerk wel klaar te krijgen, maar op dit moment is de capaciteit gewoon onvoldoende," zegt Oeds Kuipers van Liander.

10.000 woningen

En dat is slecht nieuws voor gemeente Leeuwarden, die juist net had uitgesproken 10.000 nieuwe woningen te willen bouwen. Een zorgcentrum, een school of een grot zonnepark om al die huizen van stroom te voorzien zijn met het huidige netwerk niet mogelijk. Er wordt wel hard aan gewerkt. "Vandaag nog had ik een overleg over het aanleggen van batterijen om stroom te bewaren, dat ziet er positief uit," zegt Kuipers.
Liander legt in het WTC-gebied nieuwe buizen aan © Timo Jepkema, Omrop Fryslân

Bedrijven kunnen niet uitbreiden in Heerenveen

De problemen raken niet alleen de stad Leeuwarden, maar spelen door de hele provincie. Als een nieuw zuivelbedrijf zich dit jaar wil vestigen in Heerenveen, dan is daar onvoldoende capaciteit voor op het net. "Die bedrijven moeten wachten tot er weer capaciteit is. Wij proberen daar oplossingen voor te zoeken, maar dat kan ook zo enkele jaren duren," zegt woordvoerder Peter Hofland.
Elektriciteit is niet meer zo vanzelfsprekend als het was.
Peter Hofland van Liander

File op het wegennet

Liander maakt de vergelijking tussen het elektriciteitsnet en het wegennet. Zo zegt Peter Hofland: "Je hebt snelwegen, provinciale wegen en lokale wegen. Je ziet nu dat er knelpunten ontstaan op het elektriciteitsnet door enerzijds de enorme hoeveelheid groene energie vanuit windmolens en zonneweiden en anderzijds de enorme grote vraag van bedrijven naar elektriciteit. Het net bestaat uit dunne kabeltjes, de lokale wegen."
Omdat er zoveel stroom doorheen moet, ontstaat er als het ware een file. "We zijn op veel plekken aan het uitbreiden, maar het kan zijn dat mensen langer moeten wachten voordat hun zonnepanelen terug kunnen leveren aan het net, voordat een laadpaal op het net is aangesloten en voordat het extra vermogen voor een warmtepomp beschikbaar is. Elektriciteit is niet meer zo vanzelfsprekend als het was. Vraag het tijdig aan en houd er rekening mee dat het langer duurt dan dat je verwacht."
Peter Hofland
Oeds Kuipers vult aan: "Het gaat om enorme hoeveelheden stroom. En de stroomplannen worden sneller gerealiseerd dan onze projecten. Dat maakt het knelpunt. We kunnen nu al niet leveren. Maar als netbeheerder zitten we ook aan regels vast, dus we kunnen ook niet veel meer dan het zwaarder maken van de netten."
Oeds Kuipers van Liander