Problemen op elektriciteitsnet: Geen stroom voor nieuwe scholen Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden roept elektriciteitsbedrijven op haast te maken met het verbeteren van het stroomnet. Dat kan nu de vraag naar stroom niet aan, en de problemen worden steeds groter. De urgentie is hoog, zegt het gemeentebestuur.
© ANP
Wethouder Bert Wassink van Leeuwarden
De ontwikkeling van onder andere zonnestroomprojecten, nieuwe woningen, kantoren, bedrijventerreinen en schoolgebouwen wordt geraakt door problemen met het transport van stroom, meldt de gemeente.
In de nieuwbouwwijken Middelsee en De Werp kunnen woningen wel aangesloten worden op het stroomnet, maar netbeheerder Liander kan niet garanderen dat de stroom straks echt beschikbaar is. Voor grootverbruikers, zoals het Integraal Kindcentrum, een zorginstelling en horeca is er volgens de gemeente geen capaciteit.
Van twee schoolgebouwen is bekend dat de stroom die gevraagd wordt op dit moment niet geleverd kan worden. Bij één school gaat het om nieuwbouw, en bij de andere om herbouw.
De gemeente meldt dat er zeven bedrijven bekend zijn die leveringsproblemen hebben. Drie bedrijven geven aan dat ze de zonnestroom die ze opwekken niet terug kunnen leveren.
De problemen met het elektriciteitsnet worden steeds groter. Dat komt vooral door de toename van het aantal zonnepanelen, waar de elektriciteit van teruggeleverd wordt aan het net, en doordat er steeds meer woningen en bedrijven van het gas af gaan. Daardoor wordt de vraag naar elektriciteit steeds groter. Doordat ook het aantal warmtepompen en elektrische auto's toeneemt, verwacht de gemeente Leeuwarden dat er de komende tijd meer knelpunten komen.
Om de problemen in Leeuwarden op te lossen, beginnen stroombedrijven al met het aanleggen van nieuwe kabels, onder ander op de bedrijventerreinen De Zwette en De Hemrik. Die zouden er tussen 2022 en 2024 kunnen liggen. Er zou ook vermogen vanuit Leeuwarden overgezet kunnen worden naar Dokkum.
Stroombedrijven onderzoeken ook of het mogelijk is om een nieuw verbindingsstation aan te leggen tussen verschillende hoogspanningsnetten. Die verbinding zou niet voor 2026 klaar kunnen zijn.
Energiebedrijf Liander meldt in een reactie dat de problemen nog veel groter zijn dan het college van Leeuwarden geschetst heeft. Als er niet snel wat verandert, dan krijgt de helft van de nieuwe woningen in de wijk Middelsee geen stroom. In Heerenveen spelen dezelfde problemen. De ondernemersvereniging is bang dat bedrijven straks niet meer willen komen.