Stemming in Staten over referenda niet doorgezet vanwege beëdiging Romke de Jong

21 stemmen voor en 21 stemmen tegen. Dat was woensdagavond de uitslag van een stemming in Provinciale Staten over een amendement van de SP om het houden van een referendum in Fryslân makkelijker te maken. Het betekende wel dat de stemming niet verder is doorgezet en dat heeft alles te maken met de beëdiging van Romke de Jong als Tweede Kamerlid voor D66.
Commissaris van de Koning Brok en griffier Rosier bezig met de digitale stemming © Omrop Fryslân
Het SP-amendement was een aanpassing op het Statenvoorstel van Forum voor Democratie om de drempels voor een provinciaal referendum in Fryslân te verlagen. De stemmen staakten, doordat D66-Statenlid Romke de Jong uit Gorredijk in Den Haag werd geïnstalleerd als Tweede Kamerlid en daarom niet kon meestemmen.
Omdat volgens commissaris Brok een stemming over het plan van Forum niet goed mogelijk is zonder een uitspraak over het SP-amendement is de hele stemming nu doorgeschoven naar de vergadering van april.

"Dubbeltje op z'n kant"

Statenlid Albert van Dijk van Forum wist vooraf al dat het spannend zou worden met de stemming. "Het is een dubbeltje op z'n kant. Maar ook als het voorstel het niet haalt dan komt er een vervolg in de vorm van een expertmeeting. Zo gaat het altijd in de politiek: het is al snel langetermijnwerk met werkgroepjes en zo."
Van Dijk is ervan overtuigd dat je door het organiseren van referenda burgers en politiek dichter bij elkaar kunt brengen. Fryslân heeft al meer dan tien jaar een referendum-verordening, maar tot op de dag van vandaag is daar nog nooit gebruik van gemaakt. Van Dijk hopt dat het verlagen van drempels zoals het aantal handtekeningen dat nodig is een eerste Fries referendum dichterbij brengt.
Statenlid Albert van Dijk van Forum voor Democratie

Referendum over dorpsmolens?

D66 is vanouds voor referenda, maar fractievoorzitter Bea Bylsma was woensdag kritisch over het referendumplan van Forum voor Democratie. Volgens Bylsma is het nu ook al goed mogelijk om in Fryslân een referendum te organiseren. "Als je wilt weten waarom het niet gebeurt, dan moet je dat eerst onderzoeken." Bylsma heeft zelf wel ideeën voor onderwerpen. Een referendum over dorpsmolens lijkt haar wel wat. "In de Staten is een meerderheid daar op tegen, maar ik denk dat er in Fryslân wel draagvlak voor is. Een referendum is dan een mooie manier om daar achter te komen."
De Staten gaan nu in april nogmaals stemmen over het voorstel van Forum voor een nieuwe referendumordening. In de Staten was woensdag wel waardering voor het initiatief van Forum voor Democratie, maar de animo om daar meteen over de stemmen was veel kleiner. Sijbe Knol van de FNP stelde voor eerst een expertmeeting over het onderwerp te organiseren. Andere partijen wezen op de plannen voor bestuurlijke vernieuwing waar de provincie aan werkt en waren er niet voor om vooruitlopend daarop nu al de referendum-spelregels aan te passen. Deze partijen hebben nu hun zin gekregen, want de stemming is nu niet eerder fan 21 april.
D66-fractievoorzitter Bea Bylsma