Politieke zorgen over bereikbaarheid Fryslân na corona

De Statenfracties van ChristenUnie, Partij van de Arbeid, CDA en FNP maken zich zorgen over de bereikbaarheid van Fryslân met het openbaar vervoer na coronatijd. In januari hebben Provinciale Staten besloten dat er niet structureel bezuinigd mag worden op het openbaar vervoer. Maar hoe voorkom je een kaalslag, vraagt Edou Hamstra van de PvdA zich af.
Busstation van Heerenveen © Omrop Fryslân, Sian Wierda
De fracties geven aan dat het aanpassen van de dienstregeling noodzakelijk is vanwege de afname van het aantal reizigers. Maar in het 'transitieplan openbaar vervoer' missen de fracties de ambitie om het busvervoer in de toekomst weer op het oude niveau te brengen.
De fracties hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Zij willen onder andere weten hoe er later weer kan worden opgeschaald als er nu bushalten en -lijnen geschrapt worde.