Eerste stap in fusie besturen christelijk onderwijs Noardeast-Fryslân

In Dokkum is de eerste stap gezet naar een fusie van de besturen van verschillende christelijke middelbare scholen. Het gaat om het Dockinga College, het Lauwers College, CSG Liudger, praktijkschool PRO Dokkum Praktijkonderwijs en Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog. De besturen hebben daarvoor dinsdag een intentieverklaring getekend.
Bestuursvoorzitter Joop Vogel van CSG Liudger legt uit dat het echt gaat om een fusie van het bestuur en niet de scholen. "We proberen de scholen in stand te houden, daar willen we een goede toekomst voor verzekeren. Er komt geen scholenfusie, maar wel op bestuurlijk vlak zoeken we samenwerking om tot versterking te komen van het onderwijs. Er moet nog wat onderzoek en rapportage gedaan worden, bijvoorbeeld naar de financiën van de scholen. Als dat klaar is hopen we op 1 januari groen licht te geven."

Krimp

Volgens Vogel gaat het bij de fusie niet om een kostenbesparing vanwege de bevolkingskrimp in het gebied. "Kostenbesparing is niet het doel op zich, al kan dat het wel gaan betekenen. We willen elkaar versterken en van elkaar leren. Er zit veel innovatiekracht in onze scholen, als we die bundelen maken we het voor de leerlingen beter. We worden allemaal met krimp geconfronteerd, maar het is niet zo dat we daardoor scholen moeten sluiten." Het aantal leerlingen loopt de komende jaren wel terug, legt Vogel uit. "Maar we verwachten niet zoveel afname dat we maatregelen moeten nemen."
Bestuursvoorzitter Joop Vogel van CSG Liudger
© RTV NOF, Ben de Jager