FNP Achtkarspelen stelt schriftelijke vragen over gaswinning

De FNP-fractie in de gemeente Achtkarspelen stelt het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen over gaswinningsplannen van Vermilion. Het Canadese bedrijf wil de komende dertig jaar bij Burgum, in buurgemeente Tytsjerksteradiel, elf miljard kub extra gas uit de grond halen. Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn daartegen en hebben al een brief gestuurd aan het ministerie van Economische Zaken.
Gaswinning van Vermilion © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Momenteel wint Vermilion al gas uit meerdere putten in de gemeente Tytsjerksteradiel. Er liggen negen putten in het gebied rondom Burgum. Het bedrijf heeft nu bij het ministerie van Economische Zaken een winningsplan ingediend. De winning heeft gevolgen voor de bodemdaling in het gebied. Die daling wordt nu ingeschat op zo'n 20 à 30 centimeter.

Adves

De fractie wil eerst weten of het college van Achtkarspelen ook om een advies is gevraagd over het gaswinningsplan en of het daar ook een advies over is uitgebracht of gaat uitbrengen.
Het gaat om winning uit bestaande gasvelden. Daarnaast heeft Vermilion plannen om nieuwe putten aan te boren. De FNP draagt aan dat er daarvoor volgens het regeringsakkoord van de huidige regering geen vergunningen meer voor mogen worden afgegeven. De fractie wil daarom weten of het college de minister in zijn advies ook op gaat wijzen.

Bodemdaling

Als gevolg van de gaswinning wordt er een grote extra bodemdaling verwacht en wordt de kans op zwaardere aardbevingen groter. De FNP-fractie wil weten wat het college van Achtkarspelen denkt van de extra risico's die door de nieuwe gaswinning ontstaan voor de mensen en gebouwen in het gebied en hoe de gevolgen van de extra bodemdaling voor de waterhuishouding in het gebied worden gecompenseerd.
De fractie wil ook antwoord op de vraag hoe de inwoners van het gebied worden geïnformeerd over en betrokken worden bij de plannen en de mogelijke gevolgen van gaswinning in het gebied.