Woede en frustratie over extra gaswinningsplan Vermilion

Frustratie en woede over de voorgenomen uitbreiding van de gaswinning in Tytsjerksteradiel. Het bedrijf Vermilion wil daar de komende 30 jaar nog eens 11 miljard kuub gas uit de grond halen. Het gaat om winning uit bestaande gasvelden. Daarnaast heeft Vermilion plannen om nieuwe putten aan te boren.
Woede en frustratie over de plannen:
Op dit moment wint Vermilion al gas uit een grote diversiteit aan putten in de gemeente Tytsjerksteradiel. Er liggen negen putten in het gebied rondom Burgum. Het gaswinbedrijf heeft nu bij het ministerie van Economische Zaken een winningsplan ingediend. Daarin staat dat er maximaal 11 miljard kuub extra gas uit de grond kan worden gehaald tot 2050.

Nog onzeker

Hidde Baars van Vermilion: "Dat is ons meest gunstige scenario. Je moet in het winningsplan een getal noemen, maar dat kan veranderen. Realistischer is dat het lager wordt." Het plan is dus nog niet definitief, zo zegt Baars: "Het wordt nu beoordeeld door het SODM en onderzoeksinstituut TNO. Die moeten beoordelen of het kan. Dan komt de adviesaanvraag bij gemeenten."

Bodemverzakking

De winning heeft gevolgen voor het verzakken van de bodem in het gebied. Die daling wordt nu ingeschat op 23 centimeter. Wanneer de gasheffing volgens plan doorgaat, kan dat oplopen tot al snel ruim 30 centimeter. FNP-raadslid Freddy de Haan van Tytsjerksteradiel is razend. "Er is al sprake van verzakking. Het Burgumermeer is al verzakt. Dan komt dit er ook nog bij. Dit heeft grote consequenties."
© ANP Foto
Bij Vermilion is dat bekend. Baars: "Mocht het doorgaan dan gaan we met gemeenten en Wetterskip Fryslân bekijken wat er gedaan moet worden om die verzakkingen te compenseren. Dat gaat dan met name om de waterhuishouding in dat gebied."

Boze brief

De gemeente Tytsjerksteradiel en ook buurgemeente Achtkarspelen zijn in een technische briefing ingelicht over het voornemen van Vermilion. Ze zijn fel tegenstander van de plannen en hebben als reactie een brief gestuurd aan het ministerie van Economische Zaken. Daarin geven ze aan dat ze beslist tegen de uitbreiding van de mijnbouwactiviteiten van Vermilion zijn. Ze willen dan ook dat de minister niet instemt met het voornemen.
© TNO-AGE
Wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel