Stroomkabel onder Schiermonnikoog niet te stoppen

Dat er een stroomkabel van een windmolenpark door het oostelijke deel van Schiermonnikoog komt, is niet meer tegen te houden. De bewoners van het eiland worden opgeroepen te helpen om de aanleg zo goed mogelijk te doen. Dat was de duidelijke boodschap van projectleider Olaf Herfst van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op een digitale informatieavond voor de eilandbewoners.
Stroomkabel under Skiermuntseach
"Het blijft de westelijke variant. Ook met een nieuwe minister", zei Herfst op een vraag. De eilandbewoners, maar ook natuurbeheerder Natuurmonumenten, zijn er nog niet van overtuigd. Ze geven het verzet nog niet op. De gemeente is ook kritisch, maar heeft er niet veel over te zeggen. Burgemeester Ineke van Gent wijst er wel op dat dit een voorbeeld moet zijn van hoe je zoiets aanpakt. Want er komen nog wel wat meer windmolens in zee te staan.
De eerste vertraging is ook al een feit. Bodemonderzoek voor het project dat door Tennet wordt uitgevoerd, is uitgesteld tot augustus en september vanwege het broedseizoen. Natuurmonumenten probeert invloed op het hele proces uit te oefenen bij het ministerie en is ook bereid tot juridische stappen.
© Henk Boschma

Twee kabels

Er ligt een alternatieve, oostelijke route die door een veel minder kwetsbaar deel van de Waddenzee gaat, naar de Eemshaven waar de stroom verder verwerkt wordt. Het ministerie geeft aan dat die optie afvalt, omdat daar al te veel kabels liggen, maar ze geven wel aan dat die plek weer in beeld komt als er in de toekomst nieuwe windmolenparken op het stroomnet aangesloten moeten worden. Men hoopt dat de techniek om dat te doen tegen die tijd weer een stap verder is.
De eilanders vrezen dat het niet zal blijven bij de elektriciteitskabel die nu is aangekondigd. Die bestaat in de praktijk trouwens uit twee kabels, omdat één niet genoeg is om alle stroom van het windmolenpark te vervoeren. Dergelijke grote kabels bestaan nog niet.
Nasjonaal Park Skiermûntseach © Shutterstock.com (Hollandluchtfoto)
Arjen Kok van Natuurmonumenten
Een en ander neemt niet weg dat op de bijeenkomst van maandagavond en ook op eerdere bestuurlijke bijeenkomsten wel meegedacht werd over de aanleg van de stroomkabel, Want de natuur op het oostelijke gedeelte van het eiland is kwetsbaar, en heeft zijn eigen dynamiek.

Boren of baggeren

Er zijn verscheidene methoden die gebruikt kunnen worden om onder het eiland zo'n kabel aan te leggen. Boren kan, maar als de duinen te breed zijn, lukt dat niet. Een 100 meter brede strook wegbaggeren, en die dan aan de achterkant weer dichtmaken, om te voorkomen dat het eiland in tweeën verdeeld wordt, is ook een optie. De eilandbewoners waren daar duidelijk over: dat willen ze niet.