Actiegroep Schiermonnikoog vreest instabiele kust door aanleg stroomkabel

Een groep inwoners van Schiermonnikoog verzet zich tegen de plannen om een elektriciteitskabelonder het eiland door te leggen. De aanleg van de kabel van netbeheerder Tennet is nodig om stroom van een windmolenpark in de Noordzee naar de Eemshaven in Groningen te brengen. Volgens de tegenstanders heeft dit grote gevolgen voor de natuur en de veiligheid. Thom Verheul is één van hen: " De kustwering wordt zo instabiel dat 20% van het eiland verloren kan gaan."
© ANP Foto
De kabels komen onder andere onder het natuurgebied van zandplaat de Balg te liggen, omdat minister Wiebes daarvoor gekozen heeft, zegt Verheul. Het betreft een route door een gebied waar geen mensen wonen. Andere tracé's door Fryslân zijn afgewezen. Probleem is volgens Verheul dat autoriteiten zoals de provincie en gemeenten meegegaan zijn in het proces. Ze hebben een voorkeur opgegeven en dat hadden ze niet moeten doen.

Kust wordt instabiel

Om precies te zijn komen er twee gleuven van 8 meter diep over een breedte van elk 25 meter. De gevolgen voor de natuur en de kust kan zelfs Rijkswaterstaat niet goed inschatten, volgens Verheul. Bovendien is er geen contact geweest over deze zaak met een van de grootste deskundigen op dit gebied aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Verheul is bang dat door de aanleg van de kabels de structuur van de natuurlijke kustbescherming instabiel wordt. Bij hoogtij kan er een verbinding komen tussen de Noordzee en de Waddenzee en daardoor kan eenvijfde van het eiland verloren gaan.
Netbeheerder Tennet houdt maandagavond een digitale informatiebijeenkomst voor de eilandbewoners over het plan.
Tom Verheul over stroomkabel onder Schiermonnikoog door