TERUGBLIK: De jarenlange strijd tegen zwerfafval

Iedereen kent het probleem van zwerfafval in struiken, plantsoenen en bermen, maar ook in natuurgebieden en bossen. Een probleem dat verscheidene mensen nog meer opviel, toen in coronatijd ook mondkapjes begonnen rond te slingeren. Al jaren proberen vrijwilligers met grijpers en zakken het milieu schoon te houden, maar hun aantal is nog nooit zo groot geweest als het afgelopen jaar. Tijdens een blokje om wat afval oprapen, nam in coronatijd een grote vlucht. Zaterdag is voor de negentiende keer de Landelijke Opschoondag, maar ook in het verleden waren er schoonmaakacties waar Omrop Fryslân verslag van deed.
In een kinderprogramma van Omrop Fryslân uit 1997 stuitte Sybe Satellyt met zijn 'scoop' op een grote schoonmaakactie van schoolkinderen in Tytsjerksteradiel:
Bekijk hier de volledige aflevering van Sybe Satellyt van 11 april 1997.

Schoolkinderen

Regelmatig worden kinderen ingezet bij schoonmaakacties. Uiteraard gaat het niet alleen om de extra handjes bij het opruimen van zwerfafval, maar vooral om de bewustwording dat het milieu schoon moet blijven.
Ook in 1997 vonden de kinderen van basisschool De Weide in de Leeuwarder wijk Aldlân al veel papier en blikjes:
In 2006 volgde Omrop Fryslân de kinderen van De Tjongeling in Oudeberkoop bij hun opruimactie:

Bijzondere vondsten

Het is niet alleen klein verpakkingsmateriaal dat in de natuur rondzwerft. In het Kuinderbos werden de vreemdste zaken aangetroffen.
Boswachter Bergsma vertelde in 2019 aan Omrop Fryslân wat hij allemaal wel niet tegengekomen was:
Laura en Nikki van basisschool De Flecht in Lippenhuizen noemden in 2014 op wat ze allemaal hadden gevonden:

Landbouwplastic

In 1999 werd op de zeven vestigingen van het AOC Friesland, dat toen het agrarisch voortgezet onderwijs verzorgde, een schoonmaakdag op touw gezet. In Buitenpost verzamelden de leerlingen afval, in Heerenveen brachten ze een bezoek aan afvalverwerkingsbedrijf De Wierde en in Sneek was het thema 'plastic'.
De Sneker AOC-leerlingen hielpen in 1999 de boeren van het gebruikte kuilbultenplastic af:
Bekijk ook deze aflevering van het programma Sadwaande over zwerfafval op Weromrop.
Kijk voor meer over de Landelijke Opschoondag op supportervanschoon.nl